Aktualności
MedSilesia partnerem REHexpo Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego Expo Silesia, Sosnowiec, 12- 13 kwietnia 2019 r.
23.03.2019
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy