Aktualności
Bezpłatne spotkanie Living Lab - Zarządzanie ryzykiem wyrobu medycznego, 28-29 marca 2019 r., Gliwice
21.03.2019

Uczestnicy spotkania zapoznają się z praktycznym zastosowaniem zarządzania ryzykiem podczas wytworu i konfekcjonowania wyrobu medycznego. Uzyskają odpowiedź w jaki sposób należy sterować ryzykiem tak, by zminimalizować wystąpienie niezgodności. Spotkanie prowadzone przez trenerkę Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

W celu zgłoszenia się na spotkanie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres obserwatorium@gapr.pl.

Szczegółowych informacji udziela: Alicja Michalik, tel. 795 195 683

Serdecznie zapraszamy!


AGENDA SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYGórnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy