Aktualności
Bezpłatne warsztaty branżowe: Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022, Gliwice, 7 czerwca 2019 r.
30.05.2019

Przedstawiciele Referatu wyboru projektów, Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówią zasady, wytyczne i odpowiedzą na pytania w zakresie prowadzonego naboru Typ 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami - Regionalny pogram rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Aby zgłosić swój udział w warsztatach, prosimy przesłać wypełniony i zeskanowany Formularz Zgłoszeniowy mailem na adres: medsilesia@gapr.pl. Uczestnictwo w spotkaniu tylko i wyłącznie dla osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa!


Agenda spotkania
Formularz zgloszeniowy


Zapraszamy!Warsztaty zorganizowane w ramach projektu Medtech4Europe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy