Aktualności
Cykl spotkań warsztatowych: POLSKI ROBOT MEDYCZNY
21.12.2018
Klaster MedSilesia wraz ze swoimi Klastrowiczami zaangażował się w przygotowanie opracowania na temat potencjału projektu flagowego POLSKI ROBOT MEDYCZNY.

W ramach kontynuacji współpracy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w cyklu 4 spotkań warsztatowych, tzw. Smart Lab. Spotkania będą dedykowane analizom rynku robotów medycznych w Polsce (w tym m.in.: robotów chirurgicznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, ratunkowych, sztucznych narządów i innych.). Podczas warsztatów współprowadzonych przez firmę Deloitte i pod opieką eksperta branżowego – Pana dra Krzysztofa Kukiełki, przedsiębiorcy oraz wspierający ich naukowcy, a także instytucje otoczenia biznesu, będą mieli okazję znalezienia partnerów do stworzenia wspólnych konsorcjów branżowych celem realizacji nowych projektów partnerskich i indywidualnych.
 
Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazje współtworzyć założenia i wnioski do raportu branżowo-technologicznego tzw. BTR (business technology roadmap), czyli mapy rozwoju technologicznego. Raport będzie stanowił materiał informacyjny na temat przyszłych kierunków rozwoju branży, technologii, produktów i usług oraz realizowanych projektów B+R. Dokument będzie stanowił wskazówkę dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie tworzenia polityki i narzędzi wsparcia dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Dzięki uczestnictwu w cyklu spotkań mogą Państwo mieć wpływ na rekomendacje dotyczące sposobu i rodzaju wsparcia rozwoju innowacyjności branży robotów medycznych w kolejnych latach.
 
Pierwsze, dwudniowe spotkanie zaplanowane jest na 9 - 10 stycznia 2019 r. w Warszawie. Szczegóły dot. logistyki zostaną przesłane zainteresowanym w późniejszym terminie, a więcej informacji na temat Smart Laba dla branży robotów medycznych zawierają prezentacja oraz raport nt. rozwoju tego sektora gospodarki.
 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, zainteresowanym uczestnikom organizator ma możliwość zapewnienia noclegu i zwrotu kosztów podróży.
 
Pierwszego dnia dwudniowego spotkania, tj. 09.01.2019 r. organizator zaprasza na kolację integracyjną. Kolacja będzie poprzedzona prezentacją założeń i celów projektu oraz wprowadzeniem do warsztatów. Przewidywanymi terminami kolejnych spotkań są: 24 stycznia, 7 lutego oraz 19 lutego 2019 r.
 
Potwierdzenie woli uczestnictwa w Smart Labie należy przesłać do 2 stycznia 2018 r. na adres Pani Marty Gocłowskiej (mgoclowska@deloittece.com) lub Pani Anny Regulskiej (aregulska@deloittece.com).

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy