Członkowie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest Spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, która prowadzi intensywne działania na rzecz wsparcia biznesu, nauki i samorządu.
GAPR sp. z o.o. to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrujący i wspierający środowisko przedsiębiorców. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym oferowane ma charakter kompleksowy obejmujący: usługi szkoleniowe, doradztwo biznesowe, wsparcie w zakresie prowadzenia inwestycji, doradztwo w zakresie energetyki oraz wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. to potencjał ekspercki, to zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe i projektowe. 
Oferta Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez GAPR sp. z o.o. stanowi atrakcyjną alternatywę zewnętrznego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
GAPR sp. z o.o. to nowoczesna infrastruktura: Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, Ośrodek Biznesu GAPR sp. z o.o., Inkubator Przedsiębiorczości, Parki Przemysłowe w Żorach i Bytomiu, Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. (GAPR sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem), GAPP S.A. z Inkubatorem Technologicznym w Rybniku (GAPR sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem). Wszystkie obiekty wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę oraz oferują kompleksowe doradztwo biznesowe i szkoleniowe. Oferta obejmująca powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności firm z sektora MSP oraz przedsiębiorców działających w sektorze nowoczesnych, innowacyjnych technologii.
www.gapr.pl

KOORDYNATOR KLASTRA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM jest jedynym instytutem badawczym w Polsce, prowadzącym w ramach działalności statutowej prace naukowe i badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki medycznej. Główne obszary badawczo-rozwojowe to: diagnostyka i terapia chorób układu krążenia, intensywny nadzór chorych, reanimacja medyczna, rehabilitacja medyczna, inżynieria biomedyczna, telemedycyna, zastosowanie technik komputerowych w medycynie, bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej oraz badania, atestacja i certyfikacja aparatury medycznej.
W Instytucie rozwinięte zostały na skalę światową takie obszary techniki medycznej jak: systemy komputerowej analizy sygnałów kardiotokograficznych, a w ramach działającego w ITAM Centrum Doskonałości STIMCARD − nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca oraz systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii serca. ITAM specjalizuje się również (jako jedyny w kraju) w wytwarzaniu kardiostymulatorów: zewnętrznych inwazyjnych, przezprzełykowych i  nieinwazyjnych przezskórnych, przeznaczonych do diagnostyki i terapii kardiologicznej. W ramach Instytutu działa Laboratorium Badawcze LAB-ITAM, zorganizowane i zarządzane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
www.itam.zabrze.pl

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii ustanowiona została w 1991 roku w Zabrzu z inicjatywy prof. Zbigniewa Religi. Jej celem jest wprowadzanie do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce; wspieranie kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Misję tę realizuje we własnym Instytucie Protez Serca - jedynym tego typu w kraju i jednym z nielicznych w Europie - niepaństwowym ośrodku naukowo-badawczym. Realizowane są w nim programy związane z polskim sztucznym sercem, robotami i innowacyjnymi narzędziami chirurgii, a także prace skupione wokół inżynierii tkankowej oraz biologicznych protez zastawek serca.
www.frk.pl

Katowicka SSE S.A. to, według Financial Times, w ostatnich trzech latach, najlepsza strefa ekonomiczna w Europie. KSSE została utworzona w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Do jej głównych zadań należy: promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów, sprzedaż ziemi i innych nieruchomości objętych statusem Strefy, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, przyznanie praw do ulgi podatkowej, pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

W KSSE działa ponad 300 krajowych i międzynarodowych firm. Ich inwestycje w KSSE to prawie 31 mld zł i ponad 70 000 miejsc pracy. W 2017 roku KSSE osiągnęła najlepszy wynik w historii spółki: blisko 60 pozyskanych w 2017 roku projektów o rekordowej dla KSSE wartości ponad 3,4 mld zł. KSSE stawia na dynamiczny rozwój, wzbogaca swoją ofertę dla inwestorów i buduje strefę idealną dla małego i średniego biznesu.

Firma Joke jest producentem odzieży medycznej i gastronomicznej. W swojej codziennej pracy bazuje na przeszło dwudziestoletnim doświadczeniu i innowacyjnym podejściu.
Odbiorcami usług są: hotele, restauracje, salony kosmetyczne, szpitale i inne placówki medyczne. To właśnie z myślą o nich tworzona jest funkcjonalna odzież zawodowa, charakteryzująca się bardzo wysoką jakością oraz starannością wykonania.
Jako producent odzieży medycznej firma Joke każdorazowo wychodzi naprzeciw najbardziej szczegółowym potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów, umożliwiając im indywidualny dobór barw, rodzaju zapięcia, długości rękawów, fartuchów, spódnic a także umieszczenie dowolnego nadruku lub haftu.
www.joke.pl

Agencja Techniki Medycznej ATMED Joanna Rafalska

Elementy konstrukcyjne "R" (Stabilizator Systemu "R", Stabilizator Konzala).

Narzędzia do naprawy chrząstki stawowej – zestaw bs.

www.rafalski.med.pl

INNOW jest producentem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Misją firmy jest rozwiązywanie pojawiajacych się problemów związanych z pracą, pielęgnacją i ochroną zdrowia swoich klientów. Podejmowane są działania by wspomagać zarówno leczonych jak i tych, którzy leczą, niepełnosprawnych jak i tych, którzy pielęgnują.
Poprzez wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, produkcji, doradztwie, sprzedaży i adaptacji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych firma stara się umożliwić klientom spełnienie ich potrzeb i oczekiwań. INNOW stawia na elastyczność, co ujawnia się w ciągłym rozwoju oferty podążającej za pojawiającymi się nowymi potrzebami klientów.
Produkty i marka INNOW znane są w całej Unii Europejskiej. Większa część eksportu skierowana jest do Niemiec, Austrii, Łotwy, Belgii, Holandii.
www.innow.com.pl

MedSport Lilianna Miś specjalizuje się w wyposażaniu szpitali i przychodni w sprzęt diagnostyczny: wyposażenie dla domów opieki senioralnej, pomoce dla osób niepełnosprawnych, dobór ortez oraz wkładek ortopedycznych, zaopatrzenie dla Amazonek - protezy piersi, peruki, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Swoje doświadczenie opiera na ponad 20 letniej pracy w branży medycznej. Pasja do sportu - szeroko pojmowana aktywność fizyczna, stała się motywacją aby połączyć dwie dziedziny - medycynę i sport.
www.med-sport.com.pl

Producent Wyrobów Medycznych "Gama" to polska rodzinna firma. Jako pierwsi połączyli trzy surowce: bawełnę, skórę i łuskę gryczaną, co pozwoliło stworzyć doskonałe podłoże dla osób podczas snu, wypoczynku oraz rehabilitacji. Wszystkie wytwarzane produkty posiadają status wyrobów medycznych, uzyskały pozytywną opinię kliniczną i cieszą się wielkim uznaniem ze strony użytkowników.
W 2005 roku firma wprowadziła na rynek wysokiej jakości preparaty żywieniowe VIRUMIN, co poprzedzone było wieloletnim okresem badań dotyczących właściwości prozdrowotnych łuski gryczanej prowadzone przez Katedry Poznańską, Krakowską, Wrocławską i Olsztyńską. W 2012 r. gamę produktów poszerzono o żele. Wszystkie produkty PWM "GAMA" są w 100% naturalne.
www.pwmgama.pl

Głównym profilem działalności firmy ”SANMED” jest produkcja wyrobów wykonanych z stali nierdzewnej, m.in dozowników łokciowych, podajników szczotek, podajników ręczników papierowych itp.
Wyroby firmy Sanmed  od lat znajdują swoje zastosowanie w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, oddziałach szpitalnych i pomieszczeniach sanitarnych. Stosowane są również woprzemyśle spożywczym, głównie w branżach przetwórstwa: mięsnego, mlecznego i rybnego. 
Produkowane wyroby posiadają certyfikaty patentowe, jakościowo-materiałowe i wysoką ocenę bezpośrednich użytkowników. Proponowane produkty są konstrukcjami stale doskonalonymi, przetestowanymi, trwałymi, zapewniającymi wysoki poziom estetyki iokomfortu użytkowego.
www.sanmed.pl

 

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Celem i zadaniem placówki jest również prowadzenie rehabilitacji następstw po oparzeniach, prowadzenie szkoleń i badań w zakresie urazów oparzeniowych.
W ośrodku wykonuje się również zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej z wykorzystaniem systemów laserowych. Od 2002 roku w szpitalu stosuje się do leczenia pacjentów terapię tlenem hiperbarycznym. Zabiegi wykonywane są w Pracowni HBO wyposażonej w komory jednoosobowe oraz w komorze dla 16 osób. Terapię stosuje się m.in. do: trudno gojących się ran, zakażeń, oparzeń, zgorzeli gazowej, zatorów gazowych, choroby dekompresyjnej, zatruć CO.
Centrum Leczenia Oparzeń oprócz zadań statutowych prowadzi działalność naukowo-badawczą nad nowymi metodami leczenia ran oparzeniowych, przewlekłych i trudno gojących się. Wykorzystywana jest unikalna aparatura medyczna (komory hiperbaryczne, urządzenia fotodynamiczne (Viofor), sprzęt do leczenia ran metodą ciśnienia ujemnego (VAC, NPWT), hydrochirurgii (VersaJet).
clo.com.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, bio-technolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii. Oprócz studiów stacjonarnych SUM stworzyła możliwość studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). W ramach szkolenia podyplomowego prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, a także szkolenia i kursy specjalizacyjne.
www.sum.edu.pl

Dyskont Medyczny.pl został stworzony z myślą o człowieku - pacjencie i jego potrzebach. Jest małą firmą rodzinną, która powstała w oparciu o dwudziestopięcioletnie doświadczenie w opiece nad chorymi i zaopatrzeniu ortopedycznym.
Dyskont Medyczny.pl kieruje się prostymi zasadami: szacunkiem do człowieka, rzetelnością i uczciwością w stosunku do każdego Klienta. Sprzedawane są w nim wyłącznie produkty nowe, objęte gwarancją producenta i tylko takie, które zostały sprawdzone. W zdecydowanej większości są to wyroby medyczne obecne na polskim rynku od wielu lat i cieszące się uznaniem ich użytkowników. Firma dokłada wszelkich starań, aby zaoferować towar wysokiej jakości w bardzo przystępnych, konkurencyjnych cenach.
Pomoc udzielana jest na każdym etapie sprzedaży i po jej zakończeniu. W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z konsultantką firmy z zakresu fizjoterapii, która pomoże w rozwiązaniu problemu. Właściciele Dyskontu przykładają olbrzymią wagę do jakości obsługi, a spełnienie oczekiwań Kupującego jest dla nich celem nadrzędnym.
dyskontmedyczny.pl

Początki działalności obecnego Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk datują się na rok 1954, kiedy to Zakład Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie utworzył Laboratorium Petrochemii w Gliwicach, prekursora obecnego Centrum rozpoczynając w ten sposób działalność badawczą Polskiej Akademii Nauk na Śląsku.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest instytutem Polskiej Akademii Nauk, działającym na podstawie Ustawy o PAN (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z dnia 30 kwietnia 2010 roku). Jego zasadniczym zadaniem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych nad polimerami i różnymi formami węgla, nad otrzymywaniem i badaniem właściwości nowych materiałów polimerowych i węglowych oraz prowadzeniu prac rozwojowych i wdrażaniu wyników tych badań do gospodarki.
cmpw-pan.edu.pl

Podstawowe zadanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach to pobieranie krwi, przetwarzanie jej na składniki i dystrybucja do szpitali. Dodatkowo zlokalizowana jest w nim pracownia badań zgodności tkankowej HLA, w której badana jest zgodność pomiędzy dawcą a biorcą celem przeszczepu np. nerek. RCKiK w Katowicach produkuje kilkadziesiąt odczynników diagnostycznych stosowanych w serologii grup krwi oraz w badaniach immunohematologicznych. Niektóre z tych odczynników są opracowaniami własnymi chronionymi patentami oraz nagrodzonymi medalami i wyróżnieniami na międzynarodowych salonach wynalazczości m.in. w Brukseli, Paryżu, Genewie, Budapeszcie. Centrum posiada również najnowocześniejszy w Polsce bank tkanek.
www.rckik-katowice.pl

Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu Politechniki Śląskiej działają cztery katedry: Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Katedra Biomechatroniki oraz Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych. W laboratoriach Wydziału prowadzone są badania m.in. z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie i rehabilitacji, tworzeniu nowoczesnych implantów, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, materiałów biomorficznych, jak również np. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
www.ib.polsl.pl

SHAR-POL Sp. z o.o. jest prekursorem w dziedzinie medycznych zastosowań laserów w Polsce. Od 20 lat oferuje wiodące technologie w chirurgii, medycynie estetycznej i kosmetologii renomowanych światowych firm. Swoim klientom zapewnia pełen zakres usług: wyposażenie w sprzęt, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, doradztwo oraz szkolenia. Bogate portfolio spółki tworzą przede wszystkim urządzenia z zakresu medycyny estetycznej przeznaczone m.in. do wykonywania zabiegów: redukcji tkanki tłuszczowej, ujędrniania skóry, usuwania zmian naczyniowych, fotoodmładzania, lipolizy laserowej, a także dermatochirurgii. Największym atutem firmy są wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają certyfikaty dotyczące klinicznego przeszkolenia w zakresie stosowania różnych laserów i źródeł światła IPL w wielu dziedzinach medycyny. Spółka SHAR-POL obsługuje duże szpitale publiczne, kliniki prywatne oraz gabinety lekarskie i kosmetyczne, zapewniając pełny zakres usług.
www.shar-pol.pl

Meden-Inmed Sp. z o. o. jest czołowym producentem i dystrybutorem profesjonalnego sprzętu medycznego. Misją firmy jest służba kadrze medycznej i jej podopiecznym poprzez dostarczanie zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych najwyższej jakości. Dzięki dobrej współpracy ze środowiskiem medycznym, Meden-Inmed wkroczył w XXI wiek jako dystrybutor uznanych na świecie producentów aparatury medycznej, ale też jako liczący się coraz bardziej w Europie producent aparatury medycznej i sprzętu do rehabilitacji.
Firma oferuje szeroką gamę produktów dla specjalistów z dziedziny rehabilitacji, ortopedii, dermatologii, urologii, ginekologii, neurologii i chirurgii. Oprócz pojedynczych elementów są to także kompleksowe rozwiązania. Panele do sal operacyjnych, czy też wyposażenia placówek Medical SPA & Wellness cieszą się w Europie ogromnym uznaniem.
Wykwalifikowany zespół badawczy zapewnia fachowe doradztwo podczas wyboru sprzętu, zapewniając dopasowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb klienta. Meden-Inmed we współpracy z terapeutami i lekarzami organizuje specjalistyczne kursy i szkolenia, promujące nowe metody diagnostyki i leczenia.
www.meden.com.pl

Przedmiotem działalności firmy Medicom Spółka z o.o. jest sprzedaż aparatury i sprzętu medycznego. Oferta handlowa firmy oparta jest o sprzęt najlepszych światowych producentów.
Wieloletnie doświadczenie, wysoka fachowość pracowników i stabilność ekonomiczna gwarantują najwyższy poziom realizacji zamówień, czego dowodem jest fakt, że firma współpracuje z ponad tysiącem placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całej Polski.
W roku 2005 firma MEDICOM, na podstawie audytu TÜV, uzyskała Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie w firmie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000.
www.medicom.com.pl
Firma ITAM-SYSTEM zajmuje się sprzedażą aparatury oraz sprzętu medycznego. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem znanego w Polsce, jak również i na świecie, systemu nadzoru okołoporodowego "Monako", który jest wykorzystywany w kilkudziesięciu klinikach oraz szpitalach w całym kraju. Posiadamy również prawo wyłączności sprzedaży unikalnego w skali światowej zestawu do nieinwazyjnej elektrokardiografii płodu "Komporel". Oferujemy urządzenia medyczne wielu znanych producentów, jak m.in.: Aloka, Medtronic, Martin. Wyposażamy szpitale i prywatne ośrodki medyczne w najwyższej klasy aparaturę medyczną, dobierając ją według potrzeb i możliwości finansowych odbiorcy. Dbamy o to, by zakupiony u nas sprzęt był sprawnie instalowany u kontrahenta i służył pacjentom jak najlepiej. Tu przecież chodzi o ludzkie zdrowie i życie.
www.itam-system.com

Firma Emtel jest czołowym producentem aparatury monitorującej parametry biologiczne pacjenta oraz sprzętu reanimacyjnego w Polsce. Podstawowym obszarem działalności firmy, rozpoczętej w 1992 roku, jest produkcja kardiomonitorów (ang. patient monitor) i defibrylatorów. Pierwszymi wprowadzonymi na rynek produktami były: kardiomonitor FX 862 stworzony na bazie autorskiego projektu założyciela firmy - Waldemara Śliwy oraz defibrylator DEFI CARD COMBI II.
20 lat na rynku pozwoliło firmie Emtel zdobyć zaufanie krajowych szpitali klinicznych, wojewódzkich i miejskich oraz placówek pogotowia ratunkowego. Aparatura medyczna firmy jest z powodzeniem wykorzystywana w Polsce, w innych krajach Europy oraz w Azji, Ameryce Południowej i Australii. Produkty Emtel znalazły uznanie podczas największych globalnych targów branżowych Medica w Dusseldorfie oraz Arab Health w Dubaju.
www.emtel.com.pl

Firma LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska jest jednostką o profilu naukowo-badawczym i usługowym, finansowaną głównie z efektów  wdrożeń własnych technologii innowacyjnych. Dysponując własnym kapitałem oraz bazą laboratoryjną i wdrożeniową, na przestrzeni kilkunastu lat uzyskała dość wyraziste sukcesy innowacyjno-wdrożeniowe, polegające między innymi na wszczęciu w UPRP trzydziestu sześciu przewodów patentowych, z których do tej pory 21 zakończyło się nadaniem patentu lub wzoru użytkowego. Pozostałe wnioski są w trakcie weryfikacji. Dość złożona problematyka opracowanych technologii, konstrukcji prototypów oraz ich badań laboratoryjnych, a przede wszystkim klinicznych została opisana w przeszło 200 publikacjach naukowych, wydanych w języku polskim, angielskim i czeskim. Publikacje te stanowią merytoryczną rekomendację wiarygodności firmy. Działalność usługowa obejmuje kompleksowe konsultacje medyczne i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, reumatologii i rehabilitacji medycznej oraz kompleksowe konsultacje bioinżynieryjne problemów występujących na styku biologii i medycyny z techniką, w szczególności bioinżynierią, nanotechnologią, elektroniką i informatyką.
www.labiot.com

Kardio-Med Silesia to powołana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miasta Zabrze oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii spółka, której celem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią, bioinformatyką do gospodarki. Zamierzeniem statutowym KMS jest także tworzenie przestrzeni i korzystnych warunków dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspieranie nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju. Dla realizacji tych działań w Śląskim Parku Technologii Medycznych KMS powołane zostały następujące jednostki zadaniowe: Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych, Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych, Laboratorium Izolowanych Organów, Platforma Wiedzy i Edukacji, Laboratorium i Centrum Telemedyczne. W ramach stworzonej infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych KMS istnieje możliwość realizacji badań przedklinicznych i klinicznych w obszarach: kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych.
www.kmptm.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Posiada 560 łóżek i rocznie leczy około 8000 chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 000. Działają tu także Poradnie Logopedyczna i Kardiologiczna. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.
Szpital ma niezbędny dla celów rehabilitacji dział diagnostyki medycznej. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji. Posiada też uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalizacji magistrów fizjoterapii.
Personel Centrum liczy ok. 540 pracowników. W tej liczbie znajdują się wybitni specjaliści rehabilitacji, lekarze i fizjoterapeuci, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Jest on potwierdzeniem licznymi publikacjami i stopniami doktora nauk. Jego kadrę tworzą także doświadczone pielęgniarki oraz inni pracownicy medyczni z wykształceniem wyższym (logopedzi, psycholodzy), wykształceniem średnim (technicy fizjoterapii, technicy elektroradiologii, a także specjaliści z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania oraz administracji i informatyki).
www.repty.pl

NZOZ FRK Homograft Sp. z o. o. powołany został przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Składa się z Laboratorium Biotechnologii, Laboratorium Mikrobiologii, Pracowni Histopatologii i Działu sterylizacji.
Specjalizuje się w przygotowywaniu materiału biologicznego przeznaczonego do celów leczniczych na zasadach NON PROFIT.
Tkanka jest darem osoby zmarłej dla chorej, ale żeby ten dar mógł być bezpiecznym materiałem leczniczym bank tkanek musi wykonać szereg różnorodnych procedur. Polegają one na pobraniu, preparowaniu, konserwacji, testowaniu, sterylizacji oraz na przechowywaniu tkanek w kontrolowanych warunkach, aż do momentu wszczepienia.
Przygotowuje:
1. Alogenne zastawki serca wykorzystywane przez kliniki kardiochirurgii do korekcji wad serca u dzieci i dorosłych.
2. Rogówki oka, twardówki oraz opatrunki z owodni stosowane w leczeniu powierzchni oka.
3. Opatrunki skórne używane w terapii ran oparzeniowych.
4. Ścięgna, więzadła i łąkotki wykorzystywane w ortopedycznych zabiegach rekonstrukcyjnych.
www.homograft.frk.pl

P.W. Plast-Projekt zajmuje się bezpośrednim importem towarów od sprawdzonych i rzetelnych producentów z Azji. Współpracuje z polskimi firmami wyszukując zleconych towarów lub tez organizując produkcję powierzonych wyrobów na terenie Taiwanu lub Chin. Ponadto zajmuje się obsługą importu w zakresie: wyszukiwania rzetelnych dostawców, importu partii próbnych oraz sprawdzenia na miejscu zgodność wysyłanych towarów ze specyfikacją zamówienia.
P.W. Plast-Projekt organizuje również kompleksowe misje handlowe na imprezy targowe oraz spotkania biznesowe. W tym celu posiada swoje biura handlowe w Taipei (Taiwan) oraz Shangai (Chiny).
www.fantomy-szkoleniowe.pl

CTL - Centrum Techniki Laserowej - LASERINSTRUMENTS zostało założone przez prof. dr hab. inż. Ludwika Pokorę, absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej. CTL jest czołowym producentem laserów i systemów laserowych w Polsce i w Europie. Oferuje lasery, moduły, systemy i akcesoria laserowe dla medycyny, technologii przemysłowych, techniki pomiarowej, szkolnictwa i edukacji, a także kursy szkoleniowe w zakresie optymalnego zastosowania techniki laserowej. Kompletujemy urządzenia według indywidualnych wymagań i życzeń Klienta z podzespołów importowanych z renomowanych firm zagranicznych. Realizujemy zamówienia na gotowe zestawy technologiczne z importu oraz na podzespoły do montażu urządzeń we własnym zakresie. Pomagamy w serwisie laserów innych firm zagranicznych.
www.ctl.com.pl

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od 27 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych.
www.wasko.pl

SILVER PREDICT Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem aplikacji mobilnych, tworzy i wdraża systemy informatyczne, buduje strony www, kreuje wizerunek ordaz zapewnia kompleksową opiekę marketingową.
www.silverpredict.pl

Misją EMSI HIGHTECH sp. z o.o. jest opracowywanie, promowanie najnowszych technologii w dziedzinie automatyzacji produkcji oraz robotyce medycznej.
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala Spółce skutecznie doradzać, projektować, budować i uruchamiać specjalistyczne urządzenia, które w perfekcyjny sposób odpowiadają potrzebom klienta. W jej dorobku znajduje się wiele ciekawych projektów, w tym ponad 160 urządzeń zaczynając od najprostszych jednoosiowych pneumatycznych manipulatorów, poprzez kilkuosiowe manipulatory i roboty napędzane servo silnikami, linie pakujące, roboty składające, paletyzery, stanowiska badawcze, stoły treningowe, kończąc na precyzyjnych forach wtryskowych.
EMSI HIGHTECH sp. z o.o. jest największym w Polsce producentem robotów i manipulatorów, linii montażowych oraz układów automatyzacji produkcji.
www.emsi.pl

Zarys Inernational Group sp. z o.o. zp. k. to firma z 26-letnim doświadczenia w branży medycznej mieszcząca się na terenie wojewodztwa śląskiego w Zabrzu. Firma posiada najszerszą w Polsce ofertę sprzętu jednorazowego użytku, dzięki czemu jest w stanie zaproponować klientom kompleksowe rozwiązania z wielu dziedzin medycyny. Obsługuje Klinetow z terenu całej Polski a w 2013 roku rozpoczęła działalność eksportową (m.in.: Czechy, Słowacja, Litwa, Rumunia, Niemcy).
Społka posiada jeden z największych i najnowocześniejszych magazynów sprzętu medycznego w tej części Europy. Oferta składa się z wyrobow własnych oraz wyrobow czołowych światowych producentów sprzętu medycznego.
www.zarys.pl

WADIM-PLAST NAROJEK Spółka Jawna od 30 lat oferuje produkty i usługi dla branży tworzyw sztucznych. Jest dostawcą kompletnych linii produkcyjnych dla przetwórców tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą wtryskarki hydrauliczne i elektryczne oraz peryferia i automatyka.
Pomaga w doborze urządzeń chłodniczych oraz projektuje i wdraża systemy chłodzenia. Prowadzi profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn i urządzeń. Oferuje  elementy do budowy form wtryskowych oraz systemy GK w oparciu o własne doświadczenia i sprawdzone rozwiązania.
Oddziały narzędziowe znajdą w ofercie firmy urządzenia do obróbki powierzchni.
WADIM-PLAST doradza jak optymalnie dobrać urządzenia i parametry przetwórcze wykorzystując oprogramowanie symulacyjne CADMOLD, system do kontroli procesu w gnieździe czy mieszadła statyczne. Oddziałom badawczo-rozwojowym przybliża technologie Rapid Prototyping i Rapid Tooling. Firma dysponuje w pełni wyposażonym i zautomatyzowanym Centrum Wdrożeniowym, gdzie oprócz prezentacji maszyn i urządzeń w trakcie produkcji, odbywa się testowanie nowych wdrożeń.
Kompleksowa obsługa Wadim Plast na polu przetwórstwa tworzyw sztucznych, począwszy od projektowania po uruchomienie, wyklucza jakąkolwiek przypadkowość czy to przy projektowaniu czy też w doborze urządzeń.
www.wadim.com.pl

Reha-Bed Sp. z o.o. jest polską, rodzinną firmą produkującą najwyższej jakości łóżka, meble i wyposażenie przeznaczone do pielęgnacji, rehabilitacji, długo- i krótkoterminowej opieki. Specjalizuje się w produkcji łóżek rehabilitacyjnych, sterowanych elektrycznie jak i szpitalnych, sterowanych mechanicznie. Oferuje kompletny program do pielęgnacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi długoterminowej opieki i hospitalizacji.
www.rehabed.pl
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym tworzeniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii stosowanych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: energoelektroniki i automatyki; monitorowania systemowego, operacyjnego i lokalnego; informatyki stosowanej oraz metrologii przemysłowej. Zajmuje sie rownież certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wzorcowaniem (działalność ta realizowana jest w Centrum Badań i Certyfikacji posiadającym akredytacje PCA), prowadzi szkolenia, wydaje czasopismo naukowo-techniczne oraz monografie.
www.ibemag.pl/pl

Podstawową działalnością firmy AUTO FORM jest produkcja ambulansów sanitarnych. Firma AUTO FORM produkuje ambulanse zgodnie z wymaganiami Zamawiających jednocześnie rygorystycznie przestrzegając wymagań określonych w europejskiej normie EN 1789. Bezpieczeństwo użytkowników ambulansów jest najważniejszym priorytetem, dlatego też ambulanse firmy AUTO FORM poddawane są badaniom dynamicznym – tzw. „crash test” w jednym z najnowocześniejszych centrum badań – DEKRA Automobil Test Center w Klettwitz.
www.autoform.pl

PHU Technomex Sp. z o.o. jest obecny na polskim rynku producentów i dostawców sprzętu rehabilitacyjnego od 1987r. Zajmuje się kompleksowym wyposażaniem szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych oraz prywatnych gabinetów terapeutycznych. Jest wiodącym producentem sprzętu do hydroterapii i kinezyterapii oraz wyłącznym przedstawicielem uznanych zagranicznych producentów sprzętu rehabilitacyjnego z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, sprzętu diagnostyczno-pomiarowego oraz pozostałych urządzeń rehabilitacyjnych. Przedsiębiorstwo posiada dział serwisu, który zapewnia wszystkim Klientom szybką i sprawną obsługę serwisową na terenie całej Polski. Firma dokłada wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania Klientów w zakresie oferowanego sprzętu, jak również szerokiej gamy przeprowadzanych szkoleń i warsztatów.
Przedsiębiorstwo posiada bogate doświadczenie w projektowaniu sal oraz całych jednostek rehabilitacyjnych.
www.technomex.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjne KAMED-Plus w Częstochowie jest firmą rodzinną, działającą w różnych branżach od 1974 roku. Przez wszystkie lata firma potrafiła dostosować się do zmieniających warunków polskiego rynku dzięki wysokiej jakości produkowanych wyrobów oraz zaufaniu jakim cieszy się wśród swoich odbiorców. W 1995 roku firma zaczęła produkcję sprzętu medycznego z tworzywa sztucznego wykorzystując własny park maszynowy. Pierwsze wyroby jakie ukazały się na rynku to: "Pojemnik na mocz - kaczka męska" oraz "Pojemnik na mocz - kaczka damska", przeznaczone dla służby zdrowia i odbiorców indywidualnych. Następnym produktem był "Basen sanitarny", "Nerki medyczne" oraz "Pojemnik do dobowej zbiórki moczu Tulipan".
Ze względu na wysoką estetykę i jakość wykonania, wszystkie wyroby odniosły duży sukces na rynku polskim i zagranicznym. Są lekkie i przyjemne w kontakcie z ciałem. Można je sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126 °C. Są odporne na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe. Odbiorcami w/w wyrobów są hurtownie i sklepy medyczne, apteki, szpitale i kliniki. Tak szerokie grono odbiorców firma pozyskała również dzięki najniższym cenom w kraju jakie oferuje za swoje wyroby.
www.kamedplus.pl


W Klinice Chirurgii Endoskopowej Sp. zo.o. kompleksowo leczone są schorzenia i urazy narządów ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych.
Klinika specjalizuje się w małoinwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową (w szczególności zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego). Do końca 2014 roku w Klinice wykonano ponad 10 000 artroskopowych rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich (ACL). Zaliczana jest do czołowych ośrodków w kraju zajmujących się tego typu zabiegami. Wykonano tutaj około 1800 zabiegów artroskopowych rekonstrukcji w obrębie stawu ramiennego. Klinika specjalizuje się także w endoprotezoplastyce stawu kolanowego, biodrowego i ramiennego, zakładając co roku łącznie 250 endoprotez.
Klinika współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz innymi polskimi i zagranicznymi placówkami naukowymi. Efektem współpracy jest wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technik operacyjnych, sprzętu medycznego oraz farmakologii.
www.sport-klinika.pl

ReActive jest firmą szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.24/00019/2013. Zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem szkoleń oraz kursów zawodowych. ReActive stawia na wysoką jakość kształcenia oraz praktyczne umiejętności. Kursy prowadzi wykształcona kadra dydaktyczna w oparciu o autorskie programy nauczania.
ReActive oferuje kursy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe skierowane do branży medycznej, kosmetycznej oraz farmaceutycznej.
www.centrumreactive.pl

FRK "Intra-Cordis" Sp. z o.o., Zabrze

Firma Vimex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach prowadzi obecnie działalność:
- w branży medycznej pod marką Vimex Endoscopy (od 2006 roku),
- w branży przemysłowej pod marką Vimex Industry (od 2002 roku).
Obie działalności prowadzone są w ramach jednego podmiotu, przy czym działalność medyczna wykonywana jest w Polsce w Gliwicach, natomiast działalność w branży przemysłowej wykonywana jest głównie na terenie Niemiec, poprzez Biuro Terenowe Spółki w Neuss k. Dusseldorfu (Niemcy).
www.vimex.net.pl

ProIntegra SA jest jednym z czołowych polskich dostawców specjalistycznych usług informatycznych w obszarze infrastruktury informatycznej, aplikacji biznesowych oraz doradztwa, konsultingu iowsparcia technicznego. Koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania środowiska IT i doskonalących procesy biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, głównie z obszaru paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego o bankowego, a także dla sektora administracji publicznej.
www.prointegra.com.pl

Specjalistyczno-Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia, Częstochowa

Firma V4ICT Sp. z o.o. założona przez Współników - GAPR sp. z o.o., Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, Klaster E-Południe oraz ConnectionPoint sp. z o.o. mająca na celu pobudzanie współpracy przedsiębiorstw, szczególnie MŚP działających w krajach tzw. grupy wyszehradzkiej (PL, CZ, SK, HU), z ewentualną możliwością rozbudowy o Rumunię i Bułgarię.
Firma oferuje usługi poszukiwania i kojarzenia partnerów z państw grupy wyszehradzkiej, współorganizuje targi oraz misje gospodarcze, jest członkiem klastra drzewnego w Republice Słowacji.
Firma J.A.S. Agnieszka Czech z Bielska-Białej jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów przeznaczonych dla szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych oraz indywidualnych osób niepełnosprawnych. Badania prowadzone na etapie projektowania i produkcji oraz zastosowanie najwyższej jakości materiałów i technologii produkcji umożliwiły stworzenie produktów, które wyróżnia wysoka jakość wykonania, efektywność i wydajność przy jednoczesnym zachowaniu innych parametrów technicznych i względów ekonomicznych.
W ofercie firmy znajdują się łóżka szpitalne i rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe, wózki do przewożenia pacjentów, wózki anestezjologiczne i reanimacyjne, podnośniki, materace prewencyjne i przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie oraz krzesełka schodowe

2KMM Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się spółką zajmującą się praktycznym zastosowaniem technologii informatycznych w organizacji badań w farmacji, medycynie i biotechnologii oraz tworzeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla przemysłu, biznesu ioadministracji.
Założone zostało przez grupę inżynierów i menedżerów związanych przez wiele lat z projektowaniem i produkcją systemów informatycznych dla służby zdrowia. Dziś 2KMM to zaufany dostawca rozwiązań IT i usług wspomagających realizację farmaceutycznych, medycznych i biotechnologicznych projektów badawczych.
Zespół 2KMM tworzy kilkudziesięciu specjalistów: konsultantów, projektantów systemów informatycznych, wdrożeniowców i analityków skoncentrowanych na dostarczaniu kompletnych rozwiązań, które pomagają naszym Klientom osiągać ich strategiczne cele oraz wspierać ich w bieżącej działalności.
www.2kmm.pl

Preveneo Daniela Kurczabińska-Luboń to specjalistyczna praktyka lekarska prowadząca Ośrodek Medycyny Zdrowia.
Ośrodek oferuje usługi medyczne z zakresu zindywidualizowanej profilaktyki zdrowia, medycyny zapobiegawczej, profilaktycznych bilansów biologicznych, medycyny anti-aging, mikroodżywiania oraz anestezjologii i intensywnej terapii.
www.preveneo.pl
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu medycznym, kształcąca na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (w trakcie procedowania wniosku o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku terapia zajęciowa).
WSNS oferuje studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz terapia zajęciowa, studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.
www.wsnrs.edu.pl
Spółka ZOL z o.o. założona została przez 3 wspólników. Obecnie wybudowano obiekt dla seniorów z miejscem dla 100 osób, który usytuowany jest na 2 ha nieruchomości, na granicy Myszkowa i Zawiercia w kompleksie leśnym, w sąsiedztwie Hotelu ****.  W obiekcie tym powstaje Instytut Gerontologii, hotel, ZOL, Pensjonat Seniora, Rehabilitacja, Usługi prawnicze, mediacyjne, księgowe, szkoleniowe, spółdzielnia socjalna.
Firma powstała, by świadczyć wszechstronnie usługi dla seniorów obejmujące takie obszary jak: opieka medyczna, opiekuńcza, zaspokojenie potrzeb społecznych, profilaktyka starzenia, badania w zakresie gerontologii doświadczalnej obejmującej systematyczne rozpoznawanie specyficznych potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów oraz sposoby ich  zaspokojenia, badania w dziedzinie zwalczania chorób występujących w wieku senioralnym, oceniania warunków bytowania seniorów, ich świadomości, w tym wiedzy dotyczącej codziennych potrzeb seniora oraz aktywizacji seniora, stworzy bazę badań naukowych w celu opracowania modelu i strategii senioralnej, zintegrowane centrum edukacji, spółdzielnię socjalną dla osób wykluczonych i stworzy inicjatywę partnerstwa lokalnego międzysektorowego i sąsiedzkiej pomocy.

MEDIKATHA jest spółką powołaną do życia w Katowicach przez lekarzy praktykujących i prowadzących kształcenie podyplomowe w Polsce i Szwajcarii, profesjonalnie zajmujących się mikroodżywianiem, profilaktyką zdrowia i biologią stosowaną. Chcąc zaproponować pacjentom preparaty medyczne i suplementy diety najwyższej jakości nawiązano współpracę z czołowym ich producentem na świecie - Groupe PiLeJe, który oferuje wyłącznie produkty naturalnego pochodzenia w dawkach zgodnych z dobowym zapotrzebowaniem organizmu człowieka, charakteryzujące się optymalnym przyswajaniem z przewodu pokarmowego.
www.medikatha.pl

Śląskie Centrum Naukowo–Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. jest jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym.
Mimo iż działalność Centrum skupia się na świadczeniu usług dla przemysłu lotniczego, to jego misją jest także wspieranie zastosowania materiałów kompozytowych w innych dziedzinach - wszędzie tam, gdzie konieczne jest użycie  lekkich i wytrzymałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo i komfort użytkownika.
Infrastruktura techniczna Śląskiego Centrum Naukowo–Technologicznego Przemysłu Lotniczego składa się z dwóch zasadniczych elementów:
- Laboratorium struktur kompozytowych, które zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem kompletnych struktur kompozytowych lub ich elementów.
- Laboratorium badań materiałów, którego zakres prac badawczych obejmuje próby statyczne i zmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich elementów.
Centrum jest przygotowane do towarzyszenia klientom na każdym etapie powstawania elementów kompozytowych - od projektowania po wytwarzanie gotowych produktów.
www.scntpl.pl

imes-icore Polska Sp. z o.o. to wyłączny przedstawiciel niemieckiej firmy imes-icore Gmbh w Polsce. Zajmuje się dystrybucją oraz serwisem urządzeń CNC imes-icore® dla przemysłu i protetyki stomatologicznej. Firma imes-icore® to światowy lider w produkcji maszyn CNC dla protetyki stomatologicznej oraz rożnego typu zastosowań przemysłowych. Firma działa w oparciu o przyjętą politykę jakości i spełniane normy ISO 9001:2008 oraz EN ISO 1348:2003+AC:2009 dotyczące rozwoju, produkcji sprzedaży frezarek CNC dla przemystu i stomatologii.
www.imes-icore.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów ulokowanych w 4 miastach województwa śląskiego: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie. Uczelnia oferuje 72 kierunki studiów i ponad 200 specjalności, kształcąc blisko 30 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz usług naukowo-badawczych na najwyższym poziomie. Nowoczesne laboratoria i aparatura pozwalają na prowadzenie szeregu badań podstawowych, stosowanych i wdrożeniowych.
www.us.edu.pl

Specjalistyczne Centrum Medyczne sp. z o.o. powstało w oparciu o Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Zakres oferowanych usług rozszerzono o takie specjalności medyczne jak kardiologia, endokrynologia, diabetologia, chirurgia naczyń, dermatologia i dermatochirurgia.
Przychodnie SCM dysponują nowoczesnym sprzętem, w tym dwoma ultrasonografami: VOLUSON E6 HD live oraz VOLUSON 730 PRO, oba z obrazowaniem 3D/4D. Poradnia kardiologiczna dysponuje nowoczesnym echokardiografem VIVID S5 oraz najnowszymi systemami HolCARD do badań holterowskich EKG i ciśnienia. 
www.scmed.pl

itSilesia to szybko rozwijająca się firma z branży IT zlokalizowana w Gliwicach. Siłą przedsiębiorstwa jest doświadczenie zdobyte za granicą i przy wielu międzynarodowych projektach między innymi w Szwecji, Niemczech, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. Głównym polem działania firmy są aplikacje webowe, 3D, VR, aplikacje mobilne oraz rozszerzona rzeczywistość. Od ponad ośmiu lat itSilesia
z powodzeniem wdraża małe, średnie i duże rozwiązania bardzo często łącząc nowoczesne i innowacyjne technologie. Zadowolenie klientów jest priorytetem przy każdym projekcie.
www.itsilesia.com

Spółka EMC Silesia należy do Grupy EMC Instytut Medyczny SA i prowadzi działalność leczniczą oraz działalność badawczo-rozwojową w obszarze spójnym z głównym przedmiotem prowadzonej działalności leczniczej tj. geriatrią i rehabilitacją geriatryczną. Spółka prowadzi Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach oraz Centrum badawczo-rozwojowe wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach.
EMC Silesia sp. z o.o. oferuje usługi lecznicze i rehabilitacyjne skierowane przede wszystkim do osób starszych (Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach) jak również usługi związane z innowacyjnymi technikami pomiaru aktywności ruchowej osób starszych, które wykorzystywane są w projektowaniu nowych usług medycznych i wyrobów dla osób starszych (Centrum badawczo-rozwojowe wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach).
www.emc-sa.pl

Pro-PLUS S.A. to polska firma założona przez Iwonę i Jana Radwańskich. Od początku swojej działalności skupia się na produkcji urządzeń i systemów do telemonitoringu pacjentów indywidualnych. Pro-PLUS jest pionierem rozwiązań telemedycznych nie tylko na rynku polskim, ale i światowym. Główny obszar działania firmy to kardiologia i zdalne przesyłanie danych medycznych pomiędzy pacjentem a lekarzem.
Oferta spółki obejmuje:
• urządzenia do zdalnego monitoringu i przesyłanie danych medycznych
• rozwiązania IT z zakresu telemedycyny, w tym Platforma Telemedyczna Cardio Scp WEB
• usługi dla pacjentów i lekarzy, zwłaszcza Centrum Opisowe badań EKG.
W efekcie powstał system teleEKG®, za który spółka otrzymała złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Szanghaju.
www.pro-plus.pl
NZOZ UROMEDICUS Tadeusz Dzióba, Elżbieta Wyrwas spółka jawna, Zabrze
www.uromedicus.pl
FORMED PRO Sp. z o.o. jest producentem sprzętu szpitalnego, natomiast firma Formed jego oferentem wyposażającym obiekty służby zdrowia. Ciągły rozwój firm w celu pełnego zaspokojenia oczekiwań klientów jest podstawowym przesłaniem firmy. Formed Pro ciągle wprowadza na rynek nowe produkty, a w przedsiębiorstwie innowacyjne technologie produkcyjne.
www.formed-pro.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURO-KLINIKA Sp. z o.o. zapewnia kompleksową opiekę lekarską Pacjentom z Katowic i całego Śląska. Personel ośrodka tworzą doświadczeni specjaliści, w tym ginekolodzy, proktolodzy, chirurdzy, kardiolodzy, angiolodzy, endokrynolodzy, urolodzy oraz onkolodzy.
Wśród zabiegów wykonywanych w klinice znajduje się laserowe usuwanie hemoroidów, leczenie nietrzymania moczu i problemów ginekologicznych. Nowoczesny laser chirurgiczny CO2 pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie brodawek, kłykcin kończystych oraz włókniaków.
Jedną z głównych specjalności kliniki jest ginekologia oraz ginekologia plastyczna. Kompleksowa oferta Euro-Kliniki obejmuje również badania w pracowni endoskopii – gastroskopię i kolonoskopię, a także USG Doppler i zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej.
www.euro-klinika.pl
Zakład Detali Medycznych DEMED Sp. z o.o. to wytwórca wyrobów medycznych dla otolaryngologii.
www.demed.pl
DENTAL SPA Magdalena Gasek-Celej świadczy szeroki wachlarz usług z zakresu stomatologii ogólnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod, materiałów i sprzętu. Zakres oferowanych usług obejmuje stomatologię zachowawczą estetyczną, endodoncję, pedodoncję, protetykę, diagnostykę, chirurgię, implantologię, periodontologię i profilaktykę. Firma planuje dalsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w stomatologii oraz nawiązywanie współpracy pozwalającej na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Biostat to innowacyjna firma integrująca kompetencje CRO, agencji badawczej i software house (producent eCRF). Od 12 lat dostarcza kluczowym koncernom farmaceutycznym i ośrodkom badawczym/klinicznym profesjonalnych rozwiązań w obszarach: badań, IT, statystyki medycznej i konsultingu. Posiada zespół doświadczonych ekspertów, statystyków, informatyków i analityków, zajmujących się zagadnieniami praktycznego zastosowania metod badawczych w biznesie. Specjalizuje się w kompleksowych badaniach rynku medycznego i oprogramowaniu. Analizy opiera na sprawdzonych metodach i algorytmach, a także buduje modele niestandardowe. Doświadczenie biznesowe oraz naukowe z zakresu statystyki, matematyki, IT, pozwala skutecznie implikować metody analizy danych w projektach komercyjnych i badawczo-rozwojowych.
www.biostat.com.pl

Ganso sp. z o. o. to nagradzany i wyróżniany partner technologiczny podmiotów medycznych. Dostawca oprogramowania Asseco Poland do obsługi szpitali i przychodni oraz infrastruktury informatycznej. Posiada zespół i kwalifikacje do przeprowadzenia kompleksowej informatyzacji.
Konsekwentnie realizowaną wizją Ganso jest bycie kompleksowym partnerem technologicznym jednostek medycznych. Jest to możliwe dzięki wspieraniu i tworzeniu innowacji oraz pionierskich rozwiązań.

www.ganso.pl

WAMTECHNIK Sp. z o.o. to globalny dostawca inteligentnych źródeł zasilania, które gwarantują najwyższą jakość, niezawodność i bezpieczeństwo. Bogate zaplecze doświadczeń, 20 letnia tradycja, zakład produkcyjny specjalizujący się w projektowaniu i produkcji pakietów akumulatorowych i bateryjnych i technologie oparte o najnowocześniejsze rozwiązania pozwoliły firmie Wamtechnik osiągnąć pozycje lidera w swojej branży.
wamtechnik.pl

EGZOTech Sp. z o.o. jest producentem urządzeń neurorehabilitacyjnych prowadzącym ich sprzedaż międzynarodową i badania. Wiodący robot rehabilitacyjny firmy to Luna EMG.
www.egzotech.com

INVENTMED SP. z o.o. powstała z pomysłu Dominika Sieronia i Macieja Poloka, przedsiębiorców młodego pokolenia z energią i zapałem do twórczej pracy. Ideą firmy jest produkcja i wprowadzanie innowacyjnych produktów medycznych bazujących na autorskich pomysłach Profesora Aleksandra Sieronia. Pierwszym produktem Spółki jest urządzenie LASEROBARIA-S o wyjątkowym charakterze zarówno w skali krajowej jak i światowej. Na chwilę obecną firma skupia się na urządzeniach terapeutycznych dedykowanych dla pacjentów ze stopą cukrzycową i przewlekłymi ranami podudzi. Celem prospektywnym spółki jest pomoc pacjentom poprzez  rozszerzanie gamy  innowacyjnych urządzeń medycznych ukierunkowanych na skrócenie czasu leczenia pacjenta.
inventmed.pl

ACCREA Bartłomiej Stańczyk to biuro inżynieryjno – projektowe, powstałe w maju 2007 roku. Tworzy je zespół specjalistów z dziedziny robotyki i sterowania, doświadczonych w międzynarodowych projektach. Specjaliści firmy zajmują się ekspertyzami systemów robotycznych oraz projektowaniem i produkcją urządzeń mechatronicznych. W oparciu o wiedzę, umiejętności i profesjonalnie wyposażony warsztat, powstają u nas najwyższej jakości mobilne roboty i manipulatory robotyczne. Wszystkie produkty firmy ACCREA powstają w oparciu o specjalistyczną wiedzę i znajomość najnowszych technologii. Inżynierowie firmy wykorzystują doświadczenie, zdobyte w projektach naukowo-badawczych i praktykę w projektowaniu dla przemysłu. Tworząc nowe urządzenia, firma zawsze szuka optymalnych rozwiązań, zachowując najwyższe standardy.
engineering.accrea.com

CABIOMEDE Sp. z o.o. - Computer Aided BioMedical Engineering rozwiązuje problemy związane ze zbyt wysokii kosztami, zbyt długim czasem, bądź niepowodzeniami w testach prototypów tworzonych w MŚP branży medycznej, sportowej i rehabilityacyjnej. Celem startupu jest zapewnienie dostępu do zaawansowanego R&D bez potrzeby inwestycji we własny dział i oczekiwania na jego wdrożenie. W skrócie - "R&D on demand" - dostępne dokładnie wtedy, kiedy potrzebne. CABIOMEDE pomaga w optymalizacji, poprawie jakości i podniesieniu konkurencyjności produktów jeszcze na etapie projektowania, bądź już obecnych na ryku. Najważniejszym narzędziem wykorzystywanym przez firmę są symulacje numeryczne MES w warunkach odzwierciedlających obciążenia rzeczywiste - niemal niemożliiwe do odwzorowania klasycznymi metodami.
www.cabiomede.com

Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej i jako pionier telemedycyny znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych na odległość pacjentom cierpiącym na wszelkiego rodzaju choroby serca. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz placówek medycznych na terenie całego kraju.
telemedycynapolska.pl

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Sonomed Sp. z o.o. od początku swojej działalności, tj. od 1989 roku projektuje i produkuje aparaty dopplerowskie do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej oraz bardzo szeroką gamę głowic ultradźwiękowych w oparciu o materiały piezoceramiczne Ferroperm. Firma zajmuje się również dystrybucją sprzętu medycznego w Polsce, dystrybuuje m.in.: czwartą generację ultrasonograficznego detektora do zatok firmy Oriola – Sinuscan, szwajcarski system Dopplera wielobramkowego przeznaczony do zastosowań badawczych i przemysłowych, podzespoły piezoceramiczne duńską firmę Ferroperm Piezo (obecnie Meggitt) do najbardziej wymagających zastosowań. Sonomed oferuje również sondy standardowe do swoich aparatów, wykonuje warianty na specjalne lub nietypowe zamówienia dostosowane do jednostkowych potrzeb, do zastosowań badawczych i naukowych.
sonomed.com.pl/pl

Firma WÓJCIK DESIGN powstała w roku 2010 odpowiadając na potrzeby rynku w zakresie projektowania  i wzorniczego opracowania sprzętu medycznego. Design produktu i szeroko rozumiane wzornictwo przemysłowe są naszą pasją. Nasze doświadczenie w kluczowych dziedzinach niezbędnych w projektowaniu i wdrożeniu na rynek zaawansowanego sprzętu medycznego stanowią o naszym profesjonalizmie. Mamy potrzebną wiedzę, przy projektowaniu i wdrożeniu produktów wykonanych w różnych technologiach. Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu na rynek sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego uwzględniając czynniki ekonomiczne i technologiczne przy realizacji projektu. Wykonujemy również audyty wzornicze, zajmujemy się certyfikowaniem wyrobów medycznych.
www.wojcikdesign.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach od lat intensywnie angażuje się we współpracę z jednostkami zewnętrznymi - zarówno z instytucjami kultury, jak i przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz jednostkami administracji samorządowej i centralnej. Uczelnia jest członkiem Śląskiego Klastra Designu, Śląskiego Klastra Multimedialnego, międzynarodowego konsorcjum badawczego PROGRES 3 oraz Konsorcjum Śląskich Wyższych Uczelni, którego działalność ma na celu promocję śląskich szkół wyższych za granicą. Szczególne miejsce w strategii kształcenia Uczelni zajmuje współpraca z firmami i przedsiębiorcami takimi, jak: Roca Polska, IKEA, Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, CODE Architecture and Design, czy NanoLab, w których studenci realizują swoje praktyki zawodowe, a asystenci projekty naukowe. W praktyce oznacza to zwiększenie szans absolwentów na rozpoczęcie kariery zawodowej.
www.asp.katowice.pl

Firma Comarch Healthcare S.A. specjalizuje się w produkcji systemów informatycznych i telemedycznych dla sektora medycznego oraz produkcją urządzeń medycznych zintegrowanych z systemami telemedycznymi. Firma świadczy również usługi telemedyczne. 
www.comarch.pl/healthcare/

IDEM Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, działającą od ponad 8 lat na rynku dedykowanego oprogramowania, głównie w obszarze medycyny oraz edukacji w medycynie. Zespół inżynierów posiada niezbędną wiedzę, potencjał i doświadczenie do realizacji najbardziej zaawansowanych projektów. W ramach realizacji projektu IDEM wykonuje w pełni prace projektowe, programistyczne, opracowania dokumentacji technicznej, a także zapewnienia jakości stworzonego oprogramowania poprzez kompleksowe testy i finalnie fazę wdrożeń oraz wsparcie w zakresie certyfikacji wyrobu medycznego. Zorientowana na usługi architektura systemów firma umożliwia integrację z już funkcjonującymi po stronie klienta rozwiązaniami informatycznymi w możliwie najprostszy, a jednocześnie efektywny i bezpieczny sposób.
www.id-em.pl

Chirurgia 3D jest marką należącą do Smart Labs Sp. z o.o. Od początku swojej działalności prowadzi prace związane z tworzeniem spersonalizowanych i kompleksowych rozwiązań dla chirurgii kostnej. Oferuje produkty takie jak: indywidualne implanty, szablony chirurgiczne oraz modele anatomiczne. Firma prowadzi także prace badawczo-naukowe z zakresu algorytmów modelowania danych medycznych. Chirurgia 3D rozwija własne narzędzia informatyczne służące do przetwarzania danych medycznych, jak również świadczy usługi w tym zakresie. Firma posiada własne laboratorium, wyposażone między innymi w profesjonalne drukarki 3D.
smart-labs.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje prace badawcze w zakresie: mechaniki teoretycznej i stosowanej, mechaniki materiałów i konstrukcji, metod komputerowych w mechanice, elektroniki oraz zastosowań ultradźwięków w medycynie i przemyśle. Instytut świadczy również usługi badań laboratoryjnych oraz projektowania i certyfikacji wyrobów medycznych pod kontrolą systemu ISO-13485.
www.ippt.pan.pl

Spółka us4us jest firmą hi-tech powstałą jako spin-out z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją elektroniki profesjonalnej, w szczególności systemów ultradźwiękowych do zastosowań badawczych, przemysłowych i medycznych. Firma realizuje także prace B+R oraz konsulting technologiczny w zakresie: elektroniki, systemów i metod ultradźwiękowych, wyrobów medycznych oraz systemów i aparatury pomiarowej.
us4us.eu

Firma Future Processing specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania komputerowego na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług. Od 2016 roku firma rozpoczęła kampanię Better Future, która prezentuje możliwości rozwiązań wykorzystujących technologie smart w czterech zasadniczych sektorach: City, Healthcare, Planet, Property. Dzięki innowacyjnym projektom FP w zakresie ochrony zdrowia, zarządzania nieruchomościami czy miast przyszłości, możliwe stały się m.in.: szybsza i pewniejsza diagnostyka, interpretacja danych napływających z sensorów umieszczonych na terenie miasta czy budynków oraz profilaktyka związana z bezpieczeństwem.
www.future-processing.pl

Firma BIOMEDIX s.c. prowadzi wysokowyspecjalizowane Pracownie Rentgenowskie w zakresie wykonywania nowoczesnymi metodami zdjęć RTG dla stomatologii. Jako Firma działająca w branży wymagającej wysokiej jakości i precyzji stara się świadczyć usługi na najwyższym poziomie opierając się na długoletnim doświadczeniu w radiologii (ponad 20 lat). Wdrażając do firmy nowoczesne urządzenia z innowacyjnymi technologiami wzmacnia poziom swojej konkurencyjności oraz markę, która kojarzy się z nowatorskimi projektami.

RehaKlinika Sp. z o. o. jest nową firmą, utworzoną pod koniec 2017 roku, skupiającą wokół siebie specjalistów z zakresu rehabilitacji ruchowej i zarządzania podmiotami leczniczymi. Ponadto współpracuje z pracownikami naukowymi wyższych uczelni i stwarza możliwość rozwoju nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych opracowywanych w oparciu o dowody naukowe.
Do głównych działań firmy należą: badania naukowe i prace rozwojowe, medycyna – rehabilitacja, nowoczesne technologie informatyczne oraz doradztwo biznesowe w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji.

SC Beauty Group sp. z o.o. wprowadza na polski i międzynarodowy rynek produkty wytworzone w oparciu o przeprowadzane własne prace badawczo-rozwojowe w sektorze urządzeń medycznych, farmacji i dermokosmetyków. Wszystkie produkty oferowane przez SC Beauty Group sp. z o.o. posiadają naukowo potwierdzoną skuteczność i tworzone są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej. Założyciele firmy są współtwórcami wielu publikacji naukowych dotyczących dermatologii i kosmetologii,  obejmujących zastosowanie nowoczesnych form terapii dermatologicznych oraz produkty dermokosmetyczne. SC Beauty Group sp. z o.o. tworzyła nowe rozwiązania w dziedzinie kosmetologii i farmacji m.in. dla: Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o., Natura Sp. z o.o., Dr Irena Eris S.A.
www.scbeauty.pl

Clinical Consulting Sp. z o.o. jest organizacją świadczącą usługi dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz producentów wyrobów medycznych. Firma została założona w 2004 roku i od tego czasu specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych fazy I – IV na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Clinical Consulting to niezawodny zespół specjalistów z ogromnym doświadczeniem i motywacją.
Celem firmy jest poszerzanie sieci kontaktów z firmami szukającymi wsparcia specjalistów w przeprowadzeniu badań klinicznych na terenie UE oraz nawiązywanie współpracy z jednostkami badawczymi, szpitalami, przychodniami i prywatnymi ośrodkami badań klinicznych. 
www.clinicalconsulting.pl

PPU "MEDBRYT"Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku i jest polskim producentem oraz dystrybutorem innowacyjnej aparatury do aerozoloterapii. Dzięki doświadczonemu zespołowi tworzy nowoczesne urządzenia na miarę naszych czasów oraz oczekiwań klientów. Firma jest obecna na terenie całej Polski dzięki zaufanym pośrednikom oraz nowoczesnemu sklepowi internetowemu. W asortymencie Spółki znajduje się bogaty wybór inhalatorów i akcesoriów inhalacyjnych. Medbryt zajmuje się kompleksowym wyposażaniem w sprzęt do inhalacji szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych oraz prywatnych gabinetów terapeutycznych. Prowadzi Serwis, który zapewnia wszystkim naszym klientom szybką i sprawną obsługę na terenie całego kraju. Oferuje prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie doboru oraz użytkowania sprzętu inhalacyjnego."
www.medbryt.com.pl

Spółka Kamsoft SA posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze zdrowia. Wieloletni dostawca specjalizowanych i sprawdzonych u kilkudziesięciu tysięcy klientów, rozwiązań IT dla rynku medycznego, rynku aptecznego, hurtowni farmaceutycznych, producentów farmaceutycznych, towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych oraz sektora publicznego, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Serwis techniczny klientów realizowany jest w ramach Krajowej Sieci Serwisu zrzeszającej ok. 300 firm informatycznych. Operator Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia www.osoz.pl  w obszarze B2B wspomagającego procesy zarządcze w placówkach ochrony zdrowia i automatyzującego wymianę informacji.
Zarządzanie elektronicznymi rekordami pacjentów, elektroniczną dokumentacją medyczną (EDM) i współpracującego z centralnymi i regionalnymi platformami klasy eZdrowie.
kamsoft.pl

Spółka dedykowana do budowy i rozwoju Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ) w obszarze B2C. Otwarty System OSOZ przeznaczony jest do kompleksowego i długofalowego wspomagania zdrowia pacjenta, rodziny i społeczeństwa. Rozwiązania Systemu oparte zostały na podstawach cybernetyki, modelowaniu zdrowia, predykcji zdrowia i projektowania zdrowia w przyszłych okresach.
System OSOZ należy do klasy systemów czasu rzeczywistego, co oznacza, że procesy informacyjne przebiegają równoczasowo do procesów zdrowotnych. Faktyczne opóźnienie pomiędzy wystąpieniem zdarzenia zdrowotnego, a czasem jego rejestracji w Systemie nie przekracza 0.2 sek.
Podstawą systemu jest Indywidualne Anonimowe Konto Zdrowotne Pacjenta, będące zbiorem kluczowej informacji o zdrowiu i bazą do tworzenia modeli zdrowotnych. Konto Zdrowotne zawiera aktualne informacje o problemach zdrowotnych,  zażywanych lekach, badaniach laboratoryjnych, terminach wizyt.
System oferuje wiele serwisów prozdrowotnych i zdrowotnych, opartych o programy zdrowotne i procesy zdrowotne. Większość serwisów dostępna jest w portalu www.ahep.pl.

ALTA tworzy i oferuje psychologiczne narzędzia diagnostyczne m.in. dla biznesu i organizacji niebiznesowych, dla transportu, dla styku z medycyną pracy, dla policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej. Stawia przede wszystkim na procesy poznawcze, oferuje usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, proponuje gotowe i tworzy dedykowane rozwiązania od poziomu prac badawczo-rozwojowych. Wszystkie działania firmy wsparte są technologią informatyczną. Zespół firmy tworzą m.im. psychologowie – konsultanci, psychologowie-konstruktorzy narzędzi diagnostycznych, informatycy, graficy.

Tworzenie i dostarczanie komputerowych narzędzi wspierających diagnostykę psychologiczną i rehabilitację neuropsychologiczną Research&Development, Project management, Doradztwo personalne, Usługi doradcze

www.alta.pl

INSMED zajumej się produkcją wyrobów medycznych do instalacji gazów medycznych i próżni, takich jak:

- osprzęt instalacyjny - punkty poboru gazów medycznych PPI, odciągi gazów anestetycznych ODC, tablica punktów poboru gazów TPG, skrzynki SZIA, skrzynki SZI, odwalniacze mosiężne I-ODW, zawory kulowe ZKM,

- osprzęt ruchomy - końcówki czerpalne, zawory czerpalne ZCI, dozowniki tlenu DT/M,

- wyroby wysokociśnieniowe - baterie butlowe - zbieracze, łączniki elastyczne, tablica redukcyjna TRI.

INSMED wykonuje również certyfikowane instalacje gazowe medyczne oraz kompleksowe rozprężalnie butlowe do tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza i helu.
www.insmed.pl

Zespół SABIOS M.Kucewicz Sp. J. to certyfikowani inżynierzy, specjaliści i pasjonaci IT. Wiedza i umiejętności zespołu to jego największa wartość. Firma świadczy informatyczną obsługę firm, IT Out Of The Box - usługi gotowe do użycia, konsulting IT.
www.sabios.eu

Protech Sp. z o.o. zajmuje się produkcją części toczonych, frezowanych oraz montażu podzespołów. Firma działa w branży już od 1997 roku, wspierając swoich klientów bogatym doświadczeniem oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. PROTECH jest firmą polską, jednak silnie powiązaną z rynkami zagranicznymi. Jedną z branż w których działa to urządzenia i sprzęt medyczny. Dla producentów takiego sprzętu m.in. z Polski, Luksemburga czy Niemiec produkuje podzespoły. Park maszynowy firmy obejmuje nowoczesne sterowane numerycznie automaty tokarskie i centra obróbcze.
www.protech-polska.pl

Infotower Business Solutions sp. z o.o. specjalizuje się w usługach IT dla rynku ochrony zdrowia. Dostarcza nową jakość poprzez zastosowanie nowych technologii. W codziennej pracy kieruje się uczciwością, zaufaniem oraz najwyższą jakością usług, co procentuje dużą ilością zadowolonych i polecających firmę Klientów. Firma oferuje szeroki wachlarz kompetencji i umiejętności.
www.infotower.pl

Freshmedica to wielospecjalistyczna, wielostanowiskowa Klinika stomatologiczna w Tarnowskich Górach, świadcząca pełny zakres usług stomatologicznych, włącznie z leczeniem w znieczuleniu ogólnym w wyposażonej sali zabiegowej.
Oferta firmy kompleksowe leczenie i rehabilitacja schorzeń, wad i urazów w obrębie układu stomatognatycznego. Leczenie specjalistyczne: chirurgia stomatologiczna, implantologia, implantoprotetyka, ortodoncja, leczenie w znieczuleniu ogólnym, periodontologia, periochirurgia, protetyka stomatologiczna, endodoncja z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu diagnostycznego oraz leczniczego.
www.freshmedica.pl

ZEG-MED Spółka Cywilna została założona w lipcu 2016 roku. Jest nowatorską firmą produkcyjno-inżynieryjną oferującą wysokiej jakości systemy przepływowe z tworzyw sztucznych (PMMA, PEI, PC) które są wykorzystywane w urządzeniach analitycznych do diagnostyki in-vitro, oraz instrumentach do analizy DNA. Dodatkowo firma zajmuje się wykonywaniem usług z zakresu obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych (wiercone układy przepływowe) oraz metali lekkich. Firma zawsze dostosowuje się do indywidualnych wymagań klienta, zapewniając wysoką jakość oferowanych wyrobów oraz terminowość dostaw. ZEG-MED posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015.
www.zegmed.com

EMT-Systems Sp. z o.o. to największy i najnowocześniejszy ośrodek szkoleń technicznych w Polsce, działający od 2006r. Specjalizuje się w kompleksowej organizacji kursów dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych. Oferowane kursy obejmują swoim zakresem techniki: automatyzacji, utrzymania ruchu, projektowania, mechatroniki, mechaniki, robotyki, zarządzania jakością.
www.emt-systems.pl


SQUAD-TEC Sp. z o.o. to firma technologiczna realizująca projekty łączące informatykę i elektronikę działająca w zakresie szeroko pojętych nowych technologii.
Rozwój sprzętu i oprogramowania z zakresu Indoor positioning. W zakresie medycyny oferuje analizę danych pozycji, logistyki, zakłóceń pracy, nadmiernych wibracji, wypadków, nadużyć monitorowanych obiektów w tym łóżek, wózków, ruchomego sprzętu medycznego.

Instytut Doradztwa Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, która od wielu lat organizuje specjalistyczne szkolenia techniczne i świadczy usługi doradcze dla firm sektora MŚP.

Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego, która posiada również akredytację  Urzędu  Dozoru Technicznego do organizowania kursów zawodowych  z odnawialnych źródeł energii (systemów fotowoltaicznych nr OZE-A/12/00014/14  oraz pomp ciepła nr OZE-A/12/00019/15). Posiadamy także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00072/2015  oraz wpis do BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla podmiotów uprawnionych do realizacji dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych.  Nasze usługi obejmują zarówno szkolenia komercyjne jak i dofinansowane. Kursy adresujemy do firm, instytucji, szkół oraz osób indywidualnych pragnących poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w zakresie umiejętności technicznych, uprawnień zawodowych, energetycznych oraz wielu innych. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. 5 lutego 2016 r. uzyskał akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych i jest na liście ministerialnych Akredytowanych Ośrodków Innowacji. Od 2011 roku pełnimy również funkcję koordynatora Klastra Zrównoważona Infrastruktura - jednego z 13 krajowych klastrów kluczowych w Polsce. Klaster ZI skupia ponad 100 podmiotów zajmujących się innowacjami w budownictwie i rozwojem technologii energooszczędnego budownictwa i odnawialnych źródeł energii.
www.instytutdoradztwa.com

DHC Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zajmuje się produkcją oraz dystrybucją systemów oraz urządzeń transportu bliskiego. W ofercie firmy znajduje się kompleksowa obsługa w zakresie projektowania, produkcji, dostawy, montażu, naprawy, modernizacji oraz serwisu urządzeń dźwignicowych, również w szerokorozumianej branży medycznej. Dla branży medycznej firma oferuje kilka rozwiązań: manipulatory, które wykorzystywane są przez firmy oferujące urządzenia medyczne oraz firmy z branży farmaceutycznej do operacji przemieszczania przedmiotów na terenie swoich zakładów produkcyjnych oraz magazynów, wciągniki łańcuchowe, które znajdują zastosowanie do operacji przenoszenia osób chorych lub niepełnosprawnych i które mogą być wykorzystywane m.in. w szpitalach, basenach, centrach rehabilitacyjnych itp. Ponadto firma oferuje rozwiązania systemowe z użyciem samojezdnych wózków transportowych, które znajdują zastosowanie w aptekach.
aspol-handling.com

NeuroPlay jest marką należącą do RED DOOR Sp. z o.o. Firma prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe. Aktualnie realizuje projekt "Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się”.
www.neuroplay.pl

Firma Smartcare.Network Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem oprogramowania oraz urządzeń telemedycznych. Wizją firmy jest stworzenie nowych standardów opieki telemedycznej w pierwszej kolejności dedykowanej dla dzieci.

Firma działa w centrum usługowo-sportowo-rekreacyjnymi świadczy kompleksowe usługi stomatologiczne i najnowsze technologie w obszarze: stomatologii dziecięcej, ortodoncji (m.in. z aparatami Invisalign), stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, stomatologii estetycznej, chirurgii, periodontologii i higienizacji. W APO leczy się wady zgryzu, choroby dziąseł i przyzębia, wykonuje rekonstrukcje protetyczno - implantologiczne na najwyższym, światowym poziomie celem przywrócenia równowagi czynnościowej narządu żucia i uzyskania doskonałego rezultatu estetycznego, implanty zębowe Straumann, instrumentalno-czynnościową analizę dynamiki stawu skroniowo żuchwowego z wykorzystaniem aksjografu.
W ramach APO4U prowadzony jest sklep on-line ze sprzedażą m.in. środków higieny jamy ustnej i artykułów z obszaru welfare.

apostomatologia.pl

ACT, ADVANCED CLINICAL TRIALS jest firmą CRO (Contract Research Organization) świadczącą usługi w zakresie badań klinicznych dla sektora farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych. Działa na rynku od 2008 roku. Założycielem i właścicielem ACT jest Krystyna Iwińska, lekarz z ponad 20 letnim doświadczeniem w badaniach podstawowych oraz monitorowaniu i zarządzaniu badaniami klinicznymi. ACT podchodzi indywidualnie do każdego klienta. Osiąga najwyższe w Europie liczby zrekrutowanych pacjentów przy jednoczesnych doskonałych wynikach audytów i inspekcji FDA. Jakość usług jest poparta referencjami klientów firmy.
www.actrials.com

Firma Polvet Healthcare Teodorowski spółka jawna działa na rynku od 20 lat. Początkowo funkcjonowała jako dwie odrębne firmy, do połączenia których doszło w marcu 2008 roku. Od tego czasu działa jako spółka jawna. Podłoże firmy na charakter rodzinny. Jej właścicielami są bracie – lekarze weterynarii, kontynuujący działalność zapoczątkowaną przez swojego ojca. Działalność firmy rozwija się dwu torowo. Pierwszy tor stanowi dział weterynarii, w którego skład wchodzą dwie prężnie rozwijające się Kliniki Weterynaryjne, Weterynaryjny Bank Krwi oraz sklep internetowy oferujący sprzęt i akcesoria dla weterynarii. Spółka zajmuje się również organizacją specjalistycznych, profesjonalnych szkoleń dla lekarzy weterynarii.
Drugi tor obejmuje dział ludzki, na który składa się sprzedaż środków do dezynfekcji oraz produktów i akcesoriów medycznych. 
polvet.pl

Vitaa Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą i serwisem urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej oraz kompleksowym wykonanie pracowni, integracją i wdrożeniem systemów IT, prowadzi szkolenia z obsługi aparatów, konsultacje, etc. Firma oferuje  nowy i używany sprzęt diagnostyczny tj. Tomografy Komputerowe, Rezonans Magnetyczny, RTG, Mammografy, strzykawki automatyczne, opisowe stacje diagnostyczne, systemy RIS/PACS. Serwis obejmuje diagnostykę oraz  naprawy, dzierżawy, deinstalacje, relokacje, utylizacje.
www.vitaa.pl

Revolve Bandała, Grzywa, Kaprusiak spółka jawna jest firmą programistyczną, której usługą jest wsparcie inżynieryjne w całym procesie tworzenia oprogramowania: od wykonania projektu i dokumentacji, poprzez budowę, rozwój produktu, nadzór oraz utrzymanie. Klientami Revolve są firmy z krajów nordyckich, Niemiec, Austrii, UK, USA i Polski. Revolve specjalizuje się obecnie w branży medycznej.  Firma opracowuje specjalistyczną usługę programistyczną skierowaną do firm z branży medycznej. Usługa obejmować będzie cały proces związany z wytworzeniem oprogramowania, od wykonania projektu, poprzez budowę, rozwój, nadzór oraz utrzymanie.
www.revolve.pro

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy