Aktualności
Forum Medycyny In Silico 2019, 15 listopada 2019 r., Katowice
17.10.2019



Medycyna In Silico
– znana również jako „medycyna obliczeniowa/komputerowa” – obejmuje technologie modelowania i symulacji komputerowej, które bezpośrednio przyczyniają się do zapobiegania, diagnozowania, prognozowania, planowania i wspomagania wykonywania zabiegów leczniczych lub leczenia chorób.

Celem konferencji jest omówienie, w interdyscyplinarnym gronie przedsiębiorców, naukowców, lekarzy i inżynierów, wyzwań jakie stwarzają w medycynie nowoczesne technologie. Spotkanie daje szansę na wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczenia pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, co powinno ułatwić prowadzenie badań i interdyscyplinarnej współpracy zogniskowanej na rozwój medycyny. Chcielibyśmy, aby to forum było okazją do integracji środowiska naukowego z przedsiębiorcami i przemysłem, ponieważ tylko takie podejście może zapewnić transfer wiedzy z różnych dziedzin nauk podstawowych i stosowanych do komercjalizacji i wdrożenia.

Wśród poruszanych tematów znajdują się:
- Symulacja komputerowa w zastosowaniach inżynierii biomedycznej - MESco
- Analiza traumy balistycznej podczas niepenetrującego uderzenia pocisku z zastosowaniem numerycznego i fizycznego modelu ciała człowieka - Politechnika Łódzka
- Sztuczna inteligencja w medycynie - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- Inteligentne algorytmy w opiece zdrowotnej – najnowsze trendy - Uniwersytet Opolski
- Zaawansowane metody wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
- Badania In Silico w stomatologii zachowawczej i ortodoncji - Politechnika Krakowska
- Model interakcji krew-materiał w warunkach hydrodynamicznych i jego weryfikacja eksperymentalna w oparciu o materiały dedykowane dla zminiaturyzowanego wirnika krwi - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
- Czy w Polsce jest rzeczywiście deficyt lekarzy czy raczej niewystarczające użycie dostępnych już technik sztucznej inteligencji? - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

In_Silico_2019.pdf

Rejestracja na wydarzenie on-line na stronie konferencji www.insilicomedicine.pl

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy