Aktualności
Fundusz Nauki Polskiej - projekt ustawy już w konsultacjach
10.08.2018
W Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Nauki Polskiej, z którego finansowana będzie nowatorska formuła współpracy naukowej: Wirtualny Instytut Badawczy - przewiduje projekt ustawy przygotowany przez resort nauki. To rozwiązanie ma pomóc w komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, m.in. z biotechnologii.
 
Jak podkreślono, regulacje zawarte w projekcie ustawy wpisują się w realizację Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjętą przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. "Pośród projektów flagowych Strategii wymienia się między innymi Centrum Rozwoju Biotechnologii (przewidujący w szczególności budowanie pozycji Polski jako europejskiego centrum zaawansowanych technologii medycznych) oraz Polskie wyroby medyczne" - napisano w uzasadnieniu projektu. Jak zauważono, jedną z branż, w których Polska ma spory potencjał, jest branża zaawansowanych produktów biotechnologicznych i biomedycznych.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30496%2Cresort-nauki-chce-powolac-fundusz-nauki-polskiej-projekt-ustawy-juz-w

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy