Aktualności
Giełda kooperacyjna dla branży medycznej na targach MEDICA, 14-16.11.2017 r., Dusseldorf
05.10.2017
Targi MEDICA w Düsseldorfie to największe i najważniejsze w branży medycznej targi na świecie, które tematycznie obejmują wszystkie sektory przemysłu medycznego. To światowe forum medycyny, które co roku prezentuje pełne spektrum opieki ambulatoryjnej i szpitalnej: od techniki laboratoryjnej i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, sprzętu elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek służby zdrowia, aż po wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz Facility Management.
Giełda kooperacyjna na targach MEDICA skierowana jest przede wszystkim do handlowców i producentów działających w branży medycznej, ale również do lekarzy, farmaceutów, ordynatorów, dyrektorów i przedstawicieli szpitali, fizjoterapeutów, a także menadżerów administracyjnych szpitali i ośrodków medycznych.

JAK TO DZIAŁA ?
  • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym (LINK) dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;
  • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy;
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
  • W dniach 14-16 listopada 2017 r. w Galerii na I piętrze hali 6, przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych, indywidualnych spotkań.

KOSZTY
Udział w giełdzie kooperacyjnej na targach MEDICA 2017 wynosi:
  • 200 euro i obejmuje rejestrację firmy i wpisanie do katalogu uczestników giełdy, organizację spotkań b2b, a także opiekę organizatorów wydarzenia w trakcie giełdy,
  • 100 euro dla start-upów założonych po 01.01.2015 r. (po rejestracji firmy na giełdę, należy wysłać na adres: medica2017@zenit.de kopię dokumentu potwierdzającego założenie firmy po 01.01.2015 r.)
  • Więcej informacji na temat płatności znajduje się tutaj: LINK

Ponadto uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania w trakcie giełdy kooperacyjnej, jak również bilety wstępu na targi MEDICA (zakup biletów na targi
dostępny tutaj)
Uwaga ! W przypadku rejestracji na giełdę kooperacyjną i nie wzięcia w niej udziału, nie można ubiegać się o zwrot opłaty rejestracyjnej.

STOISKO NARODOWE
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości planuje organizację stoiska narodowego podczas targów MEDICA. Celem organizacji stoiska będzie promocja polskiej branży medycznej na świecie. Ofertę stoiska kierujemy do firm, które w targach Medica biorą udział jako zwiedzający i/lub wystawcy, jak również do tych, które nie wybierają się na targi osobiście, ale byłyby zainteresowane promocją swojej oferty w trakcie tego wydarzenia.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji na adres mailowy: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl. Organizacja stoiska uzależniona jest od liczby firm zainteresowanych skorzystaniem z tej oferty.

WAŻNE TERMINY
Rejestracja uczestników i profilu trwa do 5 listopada 2017 r.
Wybór partnerów do spotkań trwa do 6 listopada 2017 r.
Giełda kooperacyjna odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2017 r.
 
Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.
Dodatkowe pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej proszę kierować na adres: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy