III Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia MedTrends 2017, 16-17 maja 2017 r., Zabrze
25.04.2017

Celem Forum jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki, nowych technologii oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Spotkanie służyć ma także lepszej integracji środowisk, nawiązywaniu wielosektorowej współpracy w zakresie innowacyjnych projektów.


Tematyka MedTrends 2017 poświęcona będzie innowacjom w diagnostyce, profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. Wśród gorących tematów nie zabraknie  zagadnień związanych Internetem Rzeczy w medycynie i drukiem 3D. Ważnym punktem programu będzie także m-Zdrowie – interdyscyplinarna dyskusja nad rzetelnością i jakością aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia w świetle nowych wytycznych Unii Europejskiej.


Tegoroczna konferencja podzielona została na dwa dni tematyczne:

I dzień – warsztaty MedTrends – StartUP!
II dzień – konferencja właściwa.

Nowością tegorocznej edycji będą organizowane w pierwszym dniu konferencji, tj. 16.05.2017, w siedzibie Kardio-Med Silesia w Zabrzu, całodniowe warsztaty MedTrends – StartUP!, dedykowane przedsiębiorcom z zakresu medycyny i lifescience. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, zasięgnięcia opinii i rady oraz wymiany doświadczeń z doświadczonymi ekspertami: inwestorami, lekarzami, prawnikami, innymi startupowcami oraz zapoczątkowania współpracy z najważniejszymi ośrodkami medycznymi w Polsce. W programie Warsztatów przewidziane są 3 sesje warsztatowo-wykładowe, m.in. jak pitchować, jak rozmawiać z inwestorem, jak wypracować model biznesowy. Pełny program Warsztatów dostępny jest tutaj


W ramach drugiego dnia konferencji, tj. 17.05.2017, odbędą się interesujące sesje tematyczne, w których udział wezmą wybitni prelegenci. Szczegółowy program dostępny jest tutaj. Wieczorem, w ramach ostatniej sesji, tradycyjnie odbędzie się  konkurs na najlepszy startup  w ochronie zdrowia – III edycja TOP TRENDS.

 

Organizatorem konferencji MedTrends jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia - uruchomione w 2011 roku w Zabrzu centrum inicjatyw, rozwoju i wdrażania innowacji w medycynie, którego celem jest m.in. prowadzenie prac naukowo-badawczych  w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych  i wieku podeszłego oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną i nanomedycyną oraz bioinżynierią do gospodarki.


Współorganizatorem spotkania jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wiodący  w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. W tym roku w organizację spotkania włączył się także MEDmeetsTECH, doświadczony partner, specjalizujący się m.in. w problematyce startupów.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Profesor Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Spotkanie stanowić będzie doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń, odkrycia nowych pomysłów, inspiracji oraz nawiązania nowych kontaktów.
 
Szczegółowe informacje na temat programu i warunków uczestnictwa na stronie http://medtrends.pl/

Serdecznie zapraszamy!
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy