Aktualności
III Kongres Wyzwań Zdrowotnych, 8-10 marca 2018 r., Katowice
27.02.2018

Podczas tegorocznego Kongresu zaplanowano 54 sesje panelowe, debaty i prezentacje z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości. Sesje podzielone zostały na pięć „ścieżek tematycznych”: polityka zdrowotna; finanse i zarządzanie; terapie; nowe technologie; edukacja.

W III Kongresie Wyzwań Zdrowotnych udział zapowiedział Pan Łukasz Szumowski, minister zdrowia.


Udział w dyskusjach panelowych podczasKongresu Wyzwań Zdrowotnych – III Health Challenges Congress (HCC 2018) potwierdzili m.in. (w kolejności alfabetycznej nazwisk):

Krzysztof Bukiel, przewodniczący, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Paweł Buszman, prezes zarządu, American Heart of Poland SA
Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Lidia Gądek, Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia
Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Piotr Gryza, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Maciej Hamankiewicz, prezes, Naczelna Rada Lekarska
Andrzej Jacyna, p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Krzysztof Kopeć, wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Tomasz Kostka, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, kierownik, Klinika Geriatrii, prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zofia Małas, prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Maciej Małecki, kierownik, Klinika Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Janusz Meder, prezes, Polska Unia Onkologii, kierownik, Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie
Maciej Miłkowski, zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Tomasz Moys, wiceprezes zarządu, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
Marek Rękas, kierownik, Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
Anna Rulkiewicz, prezes zarządu, Grupa LUX MED
Krzysztof Składowski, dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny, kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety i Zakład Seksuologii KZK
Andrzej Sośnierz, Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia
Gabriela Sujkowska, dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Tomasz Szczepański, kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny
Łukasz Szumowski, minister zdrowia
Adam Witkowski, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prezes elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Więcej informacji nt Kongresu znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.hccongress.pl/pl/
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy