Aktualności
INTELIGENTNA SPECJALIZACJA – MEDYCYNA – JAKO POTENCJAŁ EKSPORTOWY REGIONU, KLUCZOWE TECHNOLOGIE JUTRA – MedicaSilesia 2018
31.08.2018
debaty eksperckie „Inteligentna Specjalizacja – Medycyna – jako potencjał eksportowy regionu, kluczowe technologie jutra. W formie paneli eksperckich zostaną przeprowadzone debaty na temat poziomu innowacyjności, kierunków rozwoju województwa śląskiego  w aspekcie kluczowych technologii i projektów w obszarze technologii i wyrobów medycznych, światowych trendów w obszarze technologii medycznych i możliwości udział regionu szczególnie przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Tematami przewodnimi debat będą: roboty w medycynie, sztuczna inteligencja w medycynie.  
Biznes MIXER, „7 grzechów głównych, które popełniasz w startupie”, w trakcie sesji oprócz wykładów przewidziane będą panele Pitch Contest – dotyczące innowacyjnych pomysłów w obszarze medycyny. Biznes Mixer, to praktyczna wiedza, efektywna wymiana kontaktów, dzielenie się wiedzą.

Wystawę innowacyjnych rozwiązań,
na wspólnym stoisku zaprezentowane będą rozwiązania i oferta współpracy jednostek sektora badawczo-rozwojowego oraz uczelni, a także innowacyjnych rozwiązań, które tworzone są przez przedsiębiorstwa w województwie śląskim. W wystawie uczestniczyć będzie Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, który zrzesza 97 podmiotów, głównie przedsiębiorstw oraz kluczowe jednostki ich B+R z województwa śląskiego. Podczas wystawy, będzie można zapoznać się z możliwościami współpracy, obszarami specjalizacji, działalnością LIVING LAB w obszarze normalizacji i wyrobów medycznych.

Networking, matchmaking bezpośrednie spotkania i możliwość zaprezentowania swojej oferty współpracy, przedstawienia swego potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć.Udział w wydarzeniu bezpłatny – rejestracja na MedicaSilesia dostępna na: www.fi-it.pl

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy