Aktualności
Informacja o naborze przedsiębiorstw do udziału w targach medycznych MEDICA w Dusseldorfie
19.08.2020
Zarząd Województwa Śląskiego organizuje misję małych i średnich firm medycznych do Dusseldorfu oraz stoisko regionalne Województwa Śląskiego na targach medycznych MEDICA, które odbędą się w dniach 16-19 listopada 2020r.

W przypadku chęci udziału w misji gospodarczej oraz obecności na stoisku regionalnym na targach medycznych Medica (16-19 listopada 2020 r.) przedsiębiorstwa składają wypełniony komplet dokumentów:

  • Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego (do pobrania poniżej),
  • Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem Przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego (do pobrania poniżej),
  • aktualny wydruk informacji o przedsiębiorstwie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin przesyłania dokumentów: 7 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 774 06 23 i 32 774 06 57.

Więcej na stronie Invest-in-Silesia.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy