Aktualności
Konferencja "Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4", 30 czerwca 2017 r., Warszawa
13.06.2017
Klaster, jako Partner Konferencji, odpowiedzialny będzie ze realizację sesji 2 Zdrowe Społeczeństwo. Podczas panelu omawiane będą takie tematy, jak:

• Kształtowanie nowych standardów systemu opieki zdrowotnej - czyli jaką rolę Grupa Wyszehradzka może odegrać w rewolucji usług medycznych.
• Współpraca oparta na strategii inteligentnych specjalizacji reprezentowanych przez klastry „medyczne” w Polsce i w krajach V4+4, ukierunkowana na wypracowanie wspólnego programu działań, ze szczególnym uwzględnieniem barier, wyzwań i kierunków współpracy.Aby wziąć udział w Konferncji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres medsilesia@gapr.pl

Do udziału w Konfernecji gorąco zachęcamy również firmy i jednostki, które realizują wspólnie z krajami V4+4 (Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Rumunia i Bułgaria) projekty w obszarze robotyki medycznej, telemedycyny.

Spotkanie będzie również okazją do nawiązania współpracy z partnerami z innych klastrów ponieważ ostatnim punktem konferencji jest sesja matchmakingowa.

AGENDA
ZAPROSZENIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt:
Alicja Michalik
Animator Klastra MedSilesia
tel.: 32 339 31 80
e-mail: amichalik@gapr.pl
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy