Aktualności
Konkurs Innowator Śląska 2019!
10.04.2019
Już po raz jedenasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu „Enterprise Europe Network” zaprasza do udziału w konkursie Innowator Śląska!

Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. To inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm.

Dla kogo?

Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:
 • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
 • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).
Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.
O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:
 • mikro przedsiębiorca;
 • mały przedsiębiorca;
 • średni przedsiębiorca;
 • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jak to działa?


Komisja Konkursowa wyłoni czterech Zwycięzców w konkursie „Innowator Śląska 2019”, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości w drugiej połowie 2019 r. Podczas Gali zostaną zaprezentowani wszyscy Zwycięzcy i Wyróżnieni w Konkursie oraz zostaną wręczone liczne nagrody.
Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:
 • nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR będąca nagrodą pieniężną w kwocie 15 000,00 PLN dla jednego rozwiązania wybranego spośród czterech najbardziej innowacyjnych w konkursie;
 • nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10 000,00 PLN dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R mających swoją siedzibę na terenie Metropolii;
 • nagrody pieniężne w postaci czeku na 3 000,00 PLN każdy, dla czterech najbardziej innowacyjnych rozwiązań wybranych spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R ufundowane przez Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • pakiet nagród rzeczowych;
 • pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.
Rejestracja i koszty uczestnictwa
Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: www.gapr.pl/konkurs.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas: een@gapr.pl

Nie zwlekaj i jak najszybciej powalcz o nagrodę i prestiż.

Złóż aplikację konkursową, możesz naprawdę wiele zyskać! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie!

Więcej informacji
dostępnych jest na stronie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w zakładce Innowator Śląska.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy