Kontakt
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel.: 32 339 31 10
fax: 32 339 31 17
e-mail: medsilesia@gapr.pl


ZESPÓŁ DS. REALIZACJI ZADAŃ KLASTRA:

Izabela Czeremcha
Menadżer Klastra

tel.: 32 339 31 20
kom.: 668 426 494
e-mail: iczeremcha@gapr.pl

Alicja Michalik
Animator Klastra

tel.: 32 339 31 80
kom.: 795 195 683
e-mail: amichalik@gapr.pl

Magdalena Ilnicka-Majchrzak
Specjalista ds. rozwoju kapitału społecznego
w klastrze oraz analiz i raportowania

tel.: 32 339 31 66
kom.: 785 935 718
e-mail: milnicka@gapr.pl

Aleksandra Szczerbak
Specjalista ds. projektów i współpracy
międzynarodowej w klastrze

tel.: 32 339 31 48
kom.: 784 964 377
e-mail: aszczerbak@gapr.pl

Monika Konarzewska
Specjalista ds. monitoringu, rozliczania i PR klastra

tel.: 32 339 31 81
kom.: 784 477 983
e-mail: mkonarzewska@gapr.plGórnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy