Aktualności
MedSilesia Go Global 4.0 Connectionpoint na Forum Ekonomicznym w Abidżanie
28.01.2020Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu pn. „MedSilesia Go Global 4.0”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.3. PO IR.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy