Aktualności
MedSilesia Go Global: Misja MEDICA 2018 za nami!
29.11.2018

W misji uczestniczyło 5 przedsiębiorstw:

  • 2KMM sp. z o.o.
  • Cabiomede sp. z o.o.
  • Clinical Consulting sp. z o.o.
  • Wamtechnik sp. z o.o.
  • Accrea Bartłomiej StańczykGórnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy