Aktualności
MedSilesia Go Global: wspólne stoisko klastra na targach Arab Health
29.01.2020
W dniach 27-30 stycznia 2020 rokiu w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, uczestnicy projektu MedSilesia Go Global wzięli udział w międzynarodowych targach Arab Health w ramach wspólnego stoiska klastra MedSilesia.
W targach udział wzięli: WAMTECHNIK, ALTA, Pro-PLUS, ACCREA Engineering, CABIOMEDE Vet oraz ATMED.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu pn. „MedSilesia Go Global”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.3. PO IR.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy