Aktualności
OBRAZOWANIE MEDYCZNE - RELACJA Z WARSZTATÓW
17.07.2018
Warsztaty odbywały się w firmie Future Processing, która jako gospodarz spotkania obszernie i interesująco zaprezentowała działania firmy w zakresie obrazowania medycznego, swoje rozwiązanie w zakresie rezystancji reprezentowała również firma TYBO – wyróżniona  w konkursie  Innowator Śląska 2016. Oprócz tematu wiodącego spotkania, partnerzy Obserwatorium zaprezentowali ofertę Living Labs i swój potencjał usługodawczo-badawczy oraz obszary współpracy. Z ofertą Living Labs można zapoznać się na stronie Obserwatorium  http://www.medicasilesia.pl/inzynieria-biomedyczna-akademia-normalizacji-oferta-living-labs.html Przypominamy, że korzystanie z oferty usług w ramach Living Labs jest bezpłatne. Chętnych do współpracy przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy