Oferta

 

     OFERTA JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH ZRZESZONYCH W KLASTRZE - do pobrania
  Stymulator Rozwoju Firmy - Power-Med.
-
Doradztwo w zakresie rozwoju strategicznego. 

Profesjonalne doradztwo w zakresie skutecznego i innowacyjnego zarządzania biznesem w branży medycznej.
Zakres usługi obejmuje:
- analizy działalności operacyjnej i inwestycyjnej,
- weryfikację poprawności procesów wewnętrznych,
- ocenę kosztów operacyjnych,
- opracowanie strategii rozwoju wraz ze wsparciem w jej implementacji.

Korzyści:
  • wsparcie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością branży medycznej
  • bezstronna analiza i biznesowe spojrzenie na prowadzone działania
  • łatwiejszy dostęp do wielobranżowej wiedzy
  • kompleksowość doradztwa począwszy od diagnozy stanu przedsiębiorstwa, poprzez budowę planów strategicznych i rozwojowych, aż po pomoc w implementacji nowych rozwiązań
  • uzyskanie oszczędności dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań


Doradztwo w zakresie marketingu, PR, CSR – MED Think

Połączenie szerokiej znajomości branży medycznej oraz specjalizacja w działaniach marketingowych, PR i związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, pozwala nam zaproponować specjalistyczną usługę doradztwa w tym obszarze. MED Think, to audyt i doradztwo w zakresie polityki HR i marketingu oraz pomoc we wdrażaniu udoskonaleń opartych na rekomendacjach doświadczonych specjalistów.

Korzyści:

  • wzrost motywacji i zaangażowania zespołu
  • przegląd i wsparcie w doskonaleniu systemu motywacyjnego
  • propozycje nowoczesnych rozwiązań marketingowych
  • wsparcie w komunikacji z rynkiem i opracowanie programu społecznej odpowiedzialności biznesu
  • wzmocnienie rozpoznawalności marki
GO Global

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów promocji działalności eksportowej i internacjonalizacji.

Wsparcie w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.


DO POBRANIA
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy