Aktualności
Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, 6 września 2017 r., Astana (Kazachstan)
04.07.2017
O FORUM

Celem polskiej obecności na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017, w kontekście gospodarczym, jest wzmocnienie kontaktów handlowych Polski z Kazachstanem – gospodarzem Wystawy oraz całym rejonem Azji Centralnej.

 
Podczas wystawy promowane będą nowoczesne polskie produkty i usługi o unikalnej jakości i innowacyjności. Produkty, które mogą nie tylko stanowić odpowiedź na potrzeby odbiorców z Kazachstanu i całego regionu, ale również przyczynić się do rozwiązania problemów o charakterze globalnym, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Astana EXPO 2017, jako wydarzenie o charakterze globalnym, stanowi doskonały kontekst do nawiązania i umocnienia współpracy handlowej z Kazachstanem, zwiększenia eksportu i rozwoju inwestycji na tym perspektywicznym rynku.
 

Program gospodarczy, koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, to kompleksowa oferta wsparcia przedsiębiorców. Składa się z dwóch części:
  1. Promocji branż powiązanych z tematyką Wystawy. Szczegóły znajdują się w zakładce Promocja branżowa.
  2. Promocji firm – działań przeznaczonych dla indywidualnych przedsiębiorców. Po raz pierwszy w historii udziału Polski w Wystawach EXPO polscy przedsiębiorcy zainteresowani promocją swoich produktów i usług podczas Wystawy będą mieli możliwość sfinansowania kosztów udziału w wydarzeniach ze środków europejskich w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (uwaga: nabór wniosków o dofinansowanie został zakończony z dniem 13 lutego 2017 r.). W ramach uzyskanego wsparcia przedsiębiorca może m.in.:
  • uczestniczyć w targach branżowych,
  • uczestniczyć w misjach gospodarczych,
  • zorganizować wizyty studyjne,
  • stworzyć materiały informacyjno-promocyjne.
 
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy