Aktualności
Przedsiębiorco! Skorzystaj!! Audyt innowacyjności metodą IMP3rove
01.06.2019

Audyt ten w dużym skrócie polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w oparciu o zestandaryzowany kwestionariusz, którego kształt był latami współtworzony i udoskonalany przez międzynarodowe grona specjalistów z zakresu stymulowania i oceny innowacyjności.

W ramach badania metodą IMP3rove analizowane są następujące obszary zarządzania innowacją:

  • strategia innowacji,
  • organizacja i kultura innowacji,
  • zarządzanie cyklem życia innowacji
  • czynniki innowacji w zakresie zasobów ludzkich i wiedzy,
  • finanse.

Po przeprowadzeniu audytu, narzędzia dostępne na internetowej platformie IMP3rove pozwalają, bez ujawniania informacji o firmie innym użytkownikom, dokonać benchmarkingowej analizy sytuacji firmy poprzez porównanie jej wyników ze średnimi oraz najlepszymi wynikami uzyskanymi przez wybrane przez firmę grupy odniesienia (np. firmy o podobnej do niej wielkości, z tego samego kraju, czy z tej samej branży).

Rezultatem badania jest wygenerowany przez system raport, w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy warsztaty, których celem jest optymalizacja procesów zarządzania innowacjami w firmie, tak aby zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

Typowy pakiet, bezpłatnej usługi świadczonej przez eksperta Enterprise Europe Network trwa średnio 7 dni. Pierwszym krokiem jest dogłębna ocena obecnych możliwości zarządzania innowacjami firmy, z wykorzystaniem narzędzia online IMP3rove. Przeprowadzenie analizy stanowi dopiero początek działań związanych z realizacją ww. usługi. Pozostałe etapy to ocena raportu i przygotowanie planu działania rozłożonego w czasie. Usługa kończy się opracowaniem raportu końcowego ze wskazaniem kolejnych kroków koniecznych do podjęcia, jak to zostało wskazane planie działania.

Obecnie standardy oceny i zarządzania innowacjami w oparciu o metodę IMP3rove stosowane są na całym świecie (w ponad 100 krajach) dzięki globalnej działalności IMP3rove Academy - Europejskiej Akademii Zarządzania Innowacjami.

IMP3rove Academy jest międzynarodowym centrum ekspercko-szkoleniowym propagującym holistyczne podejście do innowacji bazujące na wypracowanych standardach IMP3rove.

Szkoli ona oraz akredytuje konsultantów uprawnionych do przeprowadzania audytów IMP3rove w firmach, a także prowadzi platformę internetową, dzięki której firmy mają możliwość analizy porównawczej swoich wyników z wynikami określonych przez siebie grup anonimowych firm z całego świata.

Więcej o metodzie i Akademii IMP3rove znaleźć można na jej stronie: www.improve-innovation.eu.

IMP3rove jest także zalecanym przez Komisję Europejską sposobem weryfikacji poziomu innowacyjności firmy przy ubieganiu się o wsparcie z działania SME Instrument programu Horyzont 2020.

Beneficjentami usług IMP3rove świadczonych przez ośrodki Enterprise Europe Network  mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa z kategorii MŚP. W przypadku przedsiębiorstw mikro na potrzeby tej usługi stosuje się narzędzie Innovation Heatlh Check.

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usługi audytu innowacyjnego, należy wypełnić formularz kontaktowy. Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona drogą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od jego rejestracji.  


Źródło: http://www.een.org.pl/index.php/audyt-innowacyjnosci-metoda-imp3rove.html

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy