Aktualności
S3martMed BUSINESS BROKERAGE EVENT, 19-20 września 2019 r., Tübingen, Niemcy
10.07.2019
Zapraszamy wszystkich! MŚP, jednostki sektora B+R.

Szczegóły dotyczące wydarzenia, agenda spotkania oraz link do rejestracji dostępne są w PROGRAMIE.

UWAGA!!
Dla członków Klastra możliwość dofinansowania wyjazdu – zainteresowane podmioty z Klastra prosimy o kontakt z Panią Izabelą Czeremcha (tel.-32-339-31-20) lub Panią Alicją Michalik (tel. 32 339 31 80) lub kierując pytanie na adres e-mail: medsilesia@gapr.pl

Zapraszamy do rejestracji!Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy