Aktualności
Śląski Pakiet dla gospodarki a branża medyczna
16.04.2020
Serecznie zapraszamy na webinarium "Śląski Pakiet dla gospodarki a branża medyczna" organizowane przez klaster MedSilesia z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakua Chełstowskiego oraz wicemarszałków Pana Wojciecha Kałuży i Pana Dariusza Starzyckiego.

Uczestników spotkania powitają Pan Jakub Chełkstowski - Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Wojciech Kałuża - Wicemaraszałek Województwa Śląskiego. Kilka słów wstępu powie także Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości, Pan Bogdan Traczyk.

Data: 21.04.2020

Godzina: 11:00

Uwaga, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Link do formularza.

Serdecznie zapraszamy!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy