Aktualności
Spotkanie informacyjne w ramach działania 3.2 Innowacje
13.01.2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Konkurs z Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Aktualna edycja konkursu w ramach Działania 3.2 będzie dysponowała alokacją o wysokości ponad 86 mln zł. Nabór zaplanowano od 30.01. do 31.03.2020 r.

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów, usług lub procesów. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

13.01.2020. Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

15.01.2020. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

21.01.2020. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna, I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.

23.01.2020. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec


W celu wzięcia udziału w spotkaniach prosimy o rejestrację
na stronie http://www.scp-slask.pl/wydarzenia/. Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy