Aktualności
Szkolenie "Jak właściwie przygotować międzynarodową współpracę handlową z Niemcami, Austrią i Szwajcarią"
21.01.2020
Serdecznie zapraszamy na webinar współorganizowany wraz z projektem Enterprise Europe Network, który jest realizowany przez GAPR sp. z o.o. (koordynatora klastra) poruszający zagadnienie międzynarodowej wspólpracy handlowej z Niemcami, Austrią i Szwajcarią, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych branży wyrobów medycznych.
Szkolenie „Jak właściwie przygotować międzynarodową współpracę handlową z Niemcami, Austrią i Szwajcarią– aspekty prawne ze szczególnym uwzględnieniem branży wyrobów medycznych” poprowadzi Łukasz Żak - pPrawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, prawem pracy oraz międzynarodowej kooperacji przedsiębiorstw.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić korzystając z elektronicznego formularza zgłoszeniowego. O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu dla max. dwóch osób z jednej organizacji.

Agenda spotkania

Rejestracja do dnia 27 stycznia 2020r.

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Glib: tel.: +48 534 664 595; e-mail: kglib@gapr.pl
Wojciech Michałowski: tel.:+48 795 596 192; e-mail: wmichalowski@gapr.pl
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy